U bent hier

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Na wind gaan we over naar zon. Uw ambitie voor een groter draagvlak voor zonnepanelen en de oproep om volop te investeren in zonnepanelen zijn niet in dovemansoren gevallen, volgens de eerste reacties uit de sector. Er is meer interesse voor het plaatsen van zonnepanelen. In deze commissie is al meerdere malen, onder andere door de heer Gryffroy, de discussie geopend over het delen van daken en dergelijke en over het kader om dit te stimuleren waardoor dan meer zonnepanelen kunnen worden gelegd.

De laatste weken komen er initiatieven: scholen willen hun daken ter beschikking stellen van de ouders of omwonenden om via een participatietraject te investeren in zonnepanelen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, alleen moet er wel een win-winscenario zijn voor alle partijen. Met de groenestroomcertificaten was dat aan de orde. Vandaag de dag loopt er wel wat mank waardoor het delen van daken niet het gewenste draagvlak krijgt.

Vandaag is het prosumententarief van toepassing waarbij vooral diegene betaalt die het voordeel geniet van de terugdraaiende teller. De groenestroomcertificaten worden niet meer uitgereikt, waardoor het voor de huurder niet meer interessant is om te investeren in zonnepanelen op het dak van een ander.

Minister, mijn twee eerste vragen zijn vragen naar cijfers, u mag die gerust ook schriftelijk beantwoorden. Hoeveel daken, gekoppeld aan een afnamepunt op het distributienet in Vlaanderen, worden vandaag verhuurd voor de installatie van zonnepanelen die in het bezit zijn van derden?

Hoeveel van deze dakeigenaars ontvangen geen groenestroomcertificaten voor de productie van elektriciteit, maar financieren wel het aangerekende prosumententarief?

Op welke manier wilt u de verhuur van daken voor de installatie van zonnepanelen in de toekomst stimuleren? Hoe denkt u het voordeel van de terugdraaiende teller toe te wijzen?

Op mijn vierde vraag hebt u vanmorgen al geantwoord, namelijk dat u niet bevoegd bent voor het prosumententarief en dat u daar geen standpunt over kunt innemen.

Minister Tommelein heeft het woord.

Jammer, maar er is bij de VREG noch bij een andere instelling een database voorhanden waar de gegevens worden bijgehouden over het aantal daken dat verhuurd wordt voor de installatie van zonnepanelen. Meten is weten. Ik zal daarop aandringen, zeker in het zonneplan, omdat we op dat vlak toch een database nodig hebben in de toekomst. De verbetering en de vooruitgang in het zonneplan moeten worden gemeten.

Er worden geen gegevens bijgehouden over het aantal dakeigenaars dat geen groenestroomcertificaten ontvangt voor de productie van elektriciteit. Het prosumententarief is een distributienettarief. Deze tarieven zijn in alle gevallen verschuldigd door de gebruiker van het distributienet, ter compensatie van de kosten die de distributienetbeheerder heeft; dit staat los van wie recht heeft op de groenestroomcertificaten. Het is dan ook niet mogelijk om rekening te gaan houden met het netto financiële effect voor een bepaalde groep van distributienetgebruikers, waarbij andere uitgaven en inkomsten van de distributienetgebruikers die niets met de distributienettarieven te maken hebben, mee zouden moeten worden beschouwd.

Momenteel is het gebruik van daken een puur contractuele aangelegenheid tussen enerzijds de dakeigenaar en anderzijds de externe investeerder. Het plaatsen van PV-installaties blijft een rendabele investering. De baten kunnen daarbij contractueel verdeeld worden tussen de investeerder en de dakeigenaar, rekening houdend met het gegeven dat de gebruiker van het net het prosumententarief verschuldigd is.

Zoals ik al zei, zijn er heel wat ideeën op mij afgekomen wat betreft zonnedelen. Ik heb al gewag gemaakt van de conceptnota van de heer Gryffroy die is ingediend. In de voorbije weken heb ik naar aanleiding van mijn oproep, die voor veel mensen nogal verrassend overkwam, veel reacties gekregen. Voor heel veel Vlamingen waren zonnepanelen de bron van alle kwaad, terwijl nu duidelijk wordt dat zonne-installaties de oplossing voor heel veel problemen zouden kunnen zijn.

Binnen enkele weken zal ik met een zonneplan komen, het Fast Lane Sun. Ik zal een aantal concepten opnemen om gedeelde investeringen in zonnepanelen op grote daken aan te moedigen. Heel wat ideeën, scholen en wijken bereikten mij, tot in de meest creatieve vormen. We zouden misschien zelfs onze Vlaamse fiscale autonomie kunnen inzetten om dat aan te moedigen. Dat moet een uitdagend en motiverend plan worden. Er staat heel wat op stapel.

U hebt het zelf gezegd, mijnheer Beenders, ik ben niet bevoegd voor de vaststelling van de tariefmethodologie en de goedkeuring van de distributienettarieven, dat is de VREG. Zoals u ook weet, komt daar binnenkort een wijziging in de structuur. Er zal heel wat veranderen.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, u gaat dus beginnen met de verzameling van de cijfers. Dat is echt nodig voor de toekomstige beslissingen. Het is vandaag een contractuele aangelegenheid. De overheid moet een gunstig kader creëren om stimulansen te realiseren om aan zonnedelen te doen.

We stellen vandaag namelijk vast dat het mensen inderdaad op ideeën brengt om goed gelegen daken ter beschikking te stellen van de omgeving, van inwoners, van ouders, van kinderen. We moeten een kader creëren dat achteraf geen contractuele onaangenaamheden veroorzaakt. Dan zouden er namelijk pas problemen zijn en men verwacht dan dat de overheid die oplost.

Ik ben tevreden dat die cijfers zullen worden bijgehouden. Ik kijk uit naar het zonneplan.

Ik kan weinig bijkomende vragen stellen, aangezien u op alle vragen hebt geantwoord dat u initiatief zult nemen. U vraagt ons om geduld te hebben en te wachten op het zonneplan. Ik kijk dat met plezier tegemoet.

De heer Gryffroy heeft het woord.

De vraag om uitleg van de heer Beenders is interessant. Zijn vraag was het uitgangspunt van mijn conceptnota. Hoe kun je de problematiek van het huren van daken enzovoort opvangen? Hoe kun je dat stimuleren?

Een van de belangrijke factoren die daarin meespelen, zijn tenderen en slimme meters. Het is inderdaad zo dat gemeenten dat momenteel  bekijken. Dat wil echter niet zeggen dat je al een dak aan de eerste de beste kunt verhuren. Dat gaat niet. Het moet worden aanbesteed. Er moet daartoe een mechanisme worden opgezet.

Voorzitter, kunnen we straks in de regeling van de werkzaamheden bespreken of de conceptnota in de commissie kan worden behandeld?

Dat kunnen we inderdaad bespreken tijdens de regeling van de werkzaamheden.

Minister Tommelein heeft het woord.

Alle ideeën en suggesties, en zeker in verband met de bespreking van de conceptnota van de heer Gryffroy, zijn op dit moment aan de orde. Het geeft de gelegenheid om het parlement en de parlementaire commissie de komende weken volop te laten meespelen in de ontwikkeling en de opmaak van het zonneplan. Ik ben vragende partij om daarover zo snel mogelijk een gesprek te voeren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.