U bent hier

In de kijker

Huurbemiddeling in sociale huisvesting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in om het aanbod aan woningen dat via huurbemiddeling tegen een betaalbare huurprijs aangeboden wordt, verder op te drijven, via een uitbreiding van de opdrachten van de sociale verhuurkantoren (SVK’s). De SVK’s kunnen hun expertise inzake woningkwaliteit, renovatie en energiebesparende maatregelen gericht inzetten en zodoende de eigenaars hiervoor ontlasten. Er is ook nood aan huurbemiddeling door sociale huisvestingsmaatschappijen in streken waar geen SVK-werking is. De indieners lichten hun conceptnota vandaag in de commissie toe.

Verslag

736 (2015-2016) nr. 2
736 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
2234 (2015-2016)
van An Christiaens, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Griet Coppé, Katrien Schryvers en Dirk de Kort
736 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx en Tine van der Vloet
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.