U bent hier

In de kijker

Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in over de Vlaamse sociale bescherming (VSB), die het basisondersteuningsbudget, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de zorgverzekering bundelt. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking voort en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
715 (2015-2016) nr. 1
715 (2015-2016) nr. 4
715 (2015-2016) nr. 5

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van de Vlaamse Regering
715 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.