U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing en Vlaamse sociale bescherming

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. De leden zetten de reeds aangevatte bespreking voort en houden een indicatieve stemming van de ontwerpen van decreet.

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in over de Vlaamse sociale bescherming (VSB), die het basisondersteuningsbudget, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de zorgverzekering bundelt. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking voort en stemmen eventueel over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

764 (2015-2016) nr. 12
764 (2015-2016) nr. 13
van de Vlaamse Regering
715 (2015-2016) nr. 1
715 (2015-2016) nr. 4
715 (2015-2016) nr. 5

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 10. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 71) Voortzetting van de bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
715 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.