U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole: voortzetting bespreking

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking voort.

Agenda

Begrotingsaanpassing 2016
van de Vlaamse Regering
18 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 8. Financiën en Begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 134) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.