U bent hier

In de kijker

Conceptnota’s handelshuur: toelichting

De handelshuurwetgeving, die zo’n zestig jaar geleden werd opgesteld, is aan modernisering toe. De zesde staatshervorming heeft Vlaanderen hieromtrent ook nieuwe bevoegdheden gegeven. Daarom stelden respectievelijk leden van de N-VA en leden van CD&V conceptnota’s op om ruimte te bieden voor flexibel ondernemen en de weg te effenen voor Vlaamse decreetgevend werk. Vandaag lichten de indieners hun conceptnota’s toe.

Verslag

764 (2015-2016) nr. 8
764 (2015-2016) nr. 13

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Werk en Sociale Economie Afdeling 2. Invoeren van de afgevlakte/geblokkeerde gezondheidsindex in het decreet sociale werkplaatsen Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

14:30 uur

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.