U bent hier

In de kijker

Conceptnota’s handelshuur: toelichting

De handelshuurwetgeving, die zo’n zestig jaar geleden werd opgesteld, is aan modernisering toe. De zesde staatshervorming heeft Vlaanderen hieromtrent ook nieuwe bevoegdheden gegeven. Daarom stelden respectievelijk leden van de N-VA en leden van CD&V conceptnota’s op om ruimte te bieden voor flexibel ondernemen en de weg te effenen voor Vlaamse decreetgevend werk. Vandaag lichten de indieners hun conceptnota’s toe.

Verslag

19 (2015-2016) nr. 4-E
Bijlage: Presentatie begrotingsaanpassing Economie, Wetenschap, Innovatie en Werk (pdf)
764 (2015-2016) nr. 8
764 (2015-2016) nr. 13
690 (2015-2016) nr. 2
690 (2015-2016) nr. 3
730 (2015-2016) nr. 2
730 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Yamila Idrissi, Karim Van Overmeire, Jan Bertels, Bruno Tobback, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen, Ward Kennes en Els Robeyns
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Werk en Sociale Economie Afdeling 2. Invoeren van de afgevlakte/geblokkeerde gezondheidsindex in het decreet sociale werkplaatsen Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

14:30 uur

730 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Emmily Talpe en Güler Turan
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.