U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing: bespreking

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. Minister Philippe Muyters licht toe wat die begrotingsaanpassing op het vlak van Werk en Economie, Wetenschap en Innovatie zal inhouden, daarna volgt een bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

Verslag

764 (2015-2016) nr. 8
764 (2015-2016) nr. 13
423 (2014-2015) nr. 8

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Werk en Economie, Wetenschap en Innovatie van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Werk en Sociale Economie Afdeling 1. Opheffen van de overstappremie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
423 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Bevoegdheden Werk en Economie van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Toelichting door de minister en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.