U bent hier

In de kijker

Fusiedecreet

Bij de bestuurlijke organisatie van Vlaanderen wil de Vlaamse Regering de nadruk leggen op twee bepalende beleidsniveaus: sterkere lokale besturen met meer bestuurskracht enerzijds en een kaderstellende Vlaamse overheid anderzijds. Daarom wil ze ruimte maken voor mogelijke samenvoegingen van gemeenten met een nieuw ontwerp van decreet. Samenvoegingen (of splitsingen) van gemeenten zijn vandaag reeds mogelijk op basis van het Gemeentedecreet, met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de bepalingen hiervoor gedetailleerder uitwerken. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Verslag

764 (2015-2016) nr. 5
764 (2015-2016) nr. 13
765 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.