U bent hier

In de kijker

Fusiedecreet

Bij de bestuurlijke organisatie van Vlaanderen wil de Vlaamse Regering de nadruk leggen op twee bepalende beleidsniveaus: sterkere lokale besturen met meer bestuurskracht enerzijds en een kaderstellende Vlaamse overheid anderzijds. Daarom wil ze ruimte maken voor mogelijke samenvoegingen van gemeenten met een nieuw ontwerp van decreet. Samenvoegingen (of splitsingen) van gemeenten zijn vandaag reeds mogelijk op basis van het Gemeentedecreet, met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de bepalingen hiervoor gedetailleerder uitwerken. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Verslag

764 (2015-2016) nr. 5
764 (2015-2016) nr. 13
765 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.