U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Uit Europese cijfers blijkt dat er in 2013 zo’n 7056 Belgen stierven aan de gevolgen van een beroerte. Jaarlijks krijgen er in ons land 52.000 mensen een beroerte, ofwel 19 per dag. Het risico stijgt met de leeftijd: hoe ouder, hoe groter de kans. Bij vrouwen boven de 75 zijn beroertes zelfs de doodsoorzaak nummer één.

Minister, u lanceerde afgelopen weekend een campagne ‘Herken een beroerte’ om sneller beroertes te herkennen. Door onmiddellijk in te grijpen, kan de hersenschade immers worden beperkt en kan soms een leven worden gered.

De nieuwe campagne moet ervoor zorgen dat de Vlaming sneller vaststelt dat iemand een beroerte krijgt en vervolgens de juiste stappen zet. De opvallende symptomen zijn een scheve mond of mondhoek die naar beneden trekt, verlamming van armen en benen en onduidelijk spreken. Dikwijls minimaliseren we die symptomen of schrijven we ze toe aan iets anders. Daardoor worden tot nu toe zo’n vier op de vijf patiënten niet tijdig behandeld.

Minister, samen met de campagne lanceert u ook een eenvoudige test. Bedoeling is dat iedereen zo snel en eenvoudig mogelijk met die test een beroerte kan herkennen. Omdat bij een beroerte elke minuut telt, kan zo’n test van levensbelang zijn. Het gaat om de FAST-test, waarbij FAST staat voor ‘face’, ‘arm’, ‘speech’ en ‘time’. Bij het herkennen van de symptomen moet men onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen.

Minister, hoe wenst u met deze campagne het grote publiek te bereiken?

Hoe wordt deze campagne precies ondersteund? Welke tools worden gebruikt en via welke kanalen worden deze verspreid? Wordt er speciaal ingezet op een oudere doelgroep? Zal er ook digitaal informatie te vinden zijn?

Wordt er ook gekeken om nieuwe doelgroepen te bereiken? Denk bijvoorbeeld aan integratie in de EHBO-cursus om kinderen te bereiken of via de werkgever die daarover een cursus kan inrichten.

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Collega, met een eenvoudige boodschap moet de Vlaming vroeger kunnen vaststellen dat iemand een beroerte heeft en ook de juiste stappen zetten om zo snel mogelijk te helpen. We zorgen ervoor dat de campagne veel aandacht krijgt tijdens twee piekmomenten. Herhaling zal daarbij essentieel zijn.

Op 10 mei 2016 was het de Europese Dag van de Beroerte. De dag ervoor, 9 mei, hebben we een persconferentie gehouden in een Brusselse huisartspraktijk. Dat is door zeer veel media opgepikt en verspreid, onder andere in het VRT-journaal, de radio, de nationale kranten, de Artsenkrant. Voor die dag hadden we ook een afspraak met het Radio 2-programma De Madammen om in de uitzending te spreken over de campagne en het herkennen van een beroerte. Die week heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid ook campagneaffiches verstuurd naar de Vlaamse ziekenhuizen. De eerstelijnsactoren zoals huisartsen en apothekers kunnen de affiches bestellen. In de Artsenkrant verscheen op 13 mei een expertenstandpunt dat de rol van de huisarts onderstreept en ook hen verwijst naar de campagnewebsite www.herkeneenberoerte.be.

Tot het einde van de maand mei loopt er op sociale media een campagne, waarbij korte filmpjes het publiek naar de campagnewebsite www.herkeneenberoerte.be leiden.

Op 29 oktober 2016 is het de World Stroke Day. Dit wordt een herhalingsmoment voor de campagne. In samenwerking met de krant Metro delen we die dag buttons uit van de campagne in een aantal grote stations. We bespreken nog met de nieuwsdiensten van de televisiestations of de nieuwsankers die dag ook de button kunnen dragen.

Voor de campagne zijn verschillende communicatiedragers uitgewerkt. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, is zowel ingezet op online als offline communicatiedragers. De campagnematerialen zijn de campagnewebsite www.herkeneenberoerte.be, een affiche bestel- en downloadbaar via de campagnewebsite, socialmediafilmpjes en een button met de smiley met afhangende mondhoek.

Voor de verspreiding van die materialen verwijs ik naar mijn antwoord op uw eerste vraag. Er wordt niet speciaal ingezet op een oudere doelgroep, aangezien het herkennen van een beroerte en snel reageren voor iedereen van belang is. Iedereen kan geconfronteerd worden met familie, kennissen of collega’s die een beroerte krijgen.

Het is belangrijk dat ook kinderen en jongeren de symptomen van een beroerte leren kennen. De campagne is dan ook voorgesteld aan de taskforce EHBO van het departement Onderwijs. Doel van die taskforce is scholen te ondersteunen met maatregelen en acties die ertoe leiden dat iedere jongere die het secundair onderwijs verlaat, ten minste over een minimum aan kennis, vaardigheden en attitudes over levensreddende handelingen beschikt. De taskforce zal de campagne mee opnemen in de website www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/ehbo-op-school. De website biedt scholen een leidraad om EHBO-lessen te organiseren.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is een zeer goede campagne. Veel mensen weten niet hoe ze moeten reageren, herkennen bepaalde symptomen niet en schrijven die toe aan andere zaken.

U sprak over filmpjes op sociale media. Welke sociale media gebruikt u daarvoor?

Minister Jo Vandeurzen

Die staan op YouTube.

De voorzitter

Ik denk dat mevrouw Saeys vooral op zoek is naar de zoektermen. Ik leid uit haar vraag af dat ze die nog niet heeft gevonden.

Minister Jo Vandeurzen

Ja maar, op zo’n moment ga je dat wel niet intikken.

Minister Jo Vandeurzen

Neen, er is advertentieruimte gehuurd die verwijst naar die website.

U sprak verder ook over het feit dat de taskforce EHBO het zou opnemen in het onderwijs. Dat is natuurlijk een goede zaak.

Maar zou u ook een cursus kunnen inrichten via de werkgever?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Volgens mij is de werkplek niet specifiek meegenomen als een onderdeel van de campagne. Misschien kunnen we naar aanleiding van het herhalingsmoment bekijken of we iets specifiek kunnen doen naar de werkvloer. Volgens mij is het een veel bredere campagne, die niet echt is gesegmenteerd naar bepaalde settings toe.

Je kunt de filmpjes downloaden, maar er is ook advertentieruimte gekocht om ze bekend te maken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.