U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Begrotingsaanpassing: minister Vandeurzen licht toe

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. Minister Jo Vandeurzen licht toe wat die begrotingsaanpassing op het vlak van Welzijn zal inhouden, daarna volgt een bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

Verslag

van Sabine de Bethune aan minister Jo Vandeurzen
1924 (2015-2016)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2071 (2015-2016)
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen
2088 (2015-2016)
764 (2015-2016) nr. 12
764 (2015-2016) nr. 13

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:40 uur

van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 10. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 71) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Sabine de Bethune aan minister Jo Vandeurzen
1924 (2015-2016)
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
2059 (2015-2016)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2071 (2015-2016)
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen
2088 (2015-2016)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2072 (2015-2016)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.