U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing: minister Vandeurzen licht toe

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. Minister Jo Vandeurzen licht toe wat die begrotingsaanpassing op het vlak van Welzijn zal inhouden, daarna volgt een bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

Verslag

van Sabine de Bethune aan minister Jo Vandeurzen
1924 (2015-2016)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2071 (2015-2016)
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen
2088 (2015-2016)
19 (2015-2016) nr. 4-J
764 (2015-2016) nr. 12
764 (2015-2016) nr. 13

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:40 uur

van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Yamila Idrissi, Karim Van Overmeire, Jan Bertels, Bruno Tobback, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen, Ward Kennes en Els Robeyns
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 10. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 71) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Sabine de Bethune aan minister Jo Vandeurzen
1924 (2015-2016)
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
2059 (2015-2016)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2071 (2015-2016)
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen
2088 (2015-2016)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2072 (2015-2016)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.