U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing: minister Weyts licht toe

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. Minister Ben Weyts licht toe wat die begrotingsaanpassing op het vlak van Mobiliteit en Openbare Werken zal inhouden. Daarna volgt een bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

Verslag

764 (2015-2016) nr. 10
764 (2015-2016) nr. 13
764 (2015-2016) nr. 10
764 (2015-2016) nr. 13

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 5. Mobiliteit en Openbare Werken Advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p.75) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 7. Onderwijs Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 91) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.