U bent hier

In de kijker

Georganiseerde sportbeoefening: nieuw decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de Vlaamse sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter maken. Ze wil de administratieve lasten voor de sportfederaties beperken en minder regels opleggen, en hun meer vertrouwen en autonomie geven. Het is de bedoeling van de regering dat de federaties zo hun sportaanbod gerichter kunnen afstemmen op de noden en wensen van alle sporters. De leden van de commissie zetten de bespreking hierover voort en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

716 (2015-2016) nr. 2
716 (2015-2016) nr. 3
19 (2015-2016) nr. 4-D

Agenda

van de Vlaamse Regering
716 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Peter Wouters
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Sport van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.