U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing: minister-president Bourgeois licht toe

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. Minister-president Geert Bourgeois licht toe wat die begrotingsaanpassing op het vlak van Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed zal inhouden. Daarna volgt een bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

Verslag

van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
1973 (2015-2016)
van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
1714 (2015-2016)
van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
1738 (2015-2016)
van Güler Turan aan minister Geert Bourgeois
1791 (2015-2016)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
2044 (2015-2016)
van Wouter Vanbesien aan minister Geert Bourgeois
2090 (2015-2016)
van Wouter Vanbesien aan minister Geert Bourgeois
2091 (2015-2016)

Agenda

van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
1973 (2015-2016)
van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
1714 (2015-2016)
van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
1738 (2015-2016)
van Güler Turan aan minister Geert Bourgeois
1791 (2015-2016)
van Güler Turan aan minister Geert Bourgeois
1985 (2015-2016)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
2044 (2015-2016)
van Wouter Vanbesien aan minister Geert Bourgeois
2090 (2015-2016)
van Wouter Vanbesien aan minister Geert Bourgeois
2091 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.