U bent hier

In de kijker

Maatwerkdecreet na schorsingsarrest: stand van zaken

Op 1 april 2015 trad het Maatwerkdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten in werking. Twee maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte werkplaatsen) trokken hiertegen naar de Raad van State, die de uitvoeringsbesluiten schorste. Leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs die normaal zouden doorstromen naar maatwerkbedrijven, zullen dat niet kunnen als er geen nieuwe uitvoeringsbesluiten zijn. Minister Liesbeth Homans had aangekondigd te werken aan een reparatiebesluit. Wat is daarvan de stand van zaken? Hoe gebeuren de aanwervingen in de sector op dit moment? Hoe kan de minister ervoor zorgen dat jongeren met een arbeidshandicap of psychische problematiek toch aan de slag zullen kunnen? Pleegt ze hierover overleg met de minister van Onderwijs?

Verslag

598 (2015-2016) nr. 6
423 (2014-2015) nr. 8

Agenda

598 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting

14:30 uur

423 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Toelichting door de minister en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.