U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole: minister Tommelein licht toe

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat voor 30 juni van het begrotingsjaar een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. Minister Bart Tommelein licht die ontwerpen van decreet toe. Hierna kunnen de andere commissies in de loop van de komende weken hun onderdeel van de begrotingsaanpassing bespreken.

Video

Verslag

486 (2015-2016) nr. 4
18 (2015-2016) nr. 4
19 (2015-2016) nr. 7
12 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Jan Peumans
486 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Bart Somers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
Begrotingsaanpassing 2016
van de Vlaamse Regering
18 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.