U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole: minister Tommelein licht toe

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat voor 30 juni van het begrotingsjaar een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. Minister Bart Tommelein licht die ontwerpen van decreet toe. Hierna kunnen de andere commissies in de loop van de komende weken hun onderdeel van de begrotingsaanpassing bespreken.

Video

Verslag

486 (2015-2016) nr. 4

Agenda

van Jan Peumans
486 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
Begrotingsaanpassing 2016
van de Vlaamse Regering
18 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.