U bent hier

In de kijker

Conceptnota buitenschoolse kinderopvang: hoorzitting

De Vlaamse Regering stelde een conceptnota op met daarin haar plannen voor de buitenschoolse kinderopvang en vrijetijdsinitiatieven. In dit nieuwe kader krijgen de lokale besturen een belangrijke rol toegekend. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met experts van verschillende organisaties en instellingen.

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

9:40 uur

van Jo Vandeurzen
604 (2015-2016) nr. 1
Hoorzitting met als sprekers: - Iris Van Riet, algemeen secretaris SARC - Ann Vermorgen, ondervoorzitter, en Kristel Bogaerts, medewerker studiedienst, SERV - Dany Depreitere, voorzitter, UnieKO - Ann Van Damme, regiomanager, Landelijke Kinderopvang - Mia Douterlugne, administrateur-generaal, en Marc Van den Brande, voorzitter Raad Basisonderwijs, VLOR
De leden van de Commissie voor Onderwijs en van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.