U bent hier

In de kijker

Klachtenrecht patiënten

Het Vlaams Patiëntenplatform wijst erop dat het voor patiënten met klachten vaak onduidelijk is waar ze terechtkunnen. Ook hebben patiënten, uit vrees voor partijdigheid bij hun behandeling, vaak schroom om een klacht in te dienen. Daarom pleit het platform voor een onafhankelijk aanspreekpunt. Hoe staat minister Jo Vandeurzen hier tegenover? Wil hij hierover overleggen met de federale overheid? Welke acties wil hij ondernemen?

Video

Verslag

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
1564 (2015-2016)
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
1860 (2015-2016)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
1889 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1882 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
715 (2015-2016) nr. 1
715 (2015-2016) nr. 4
715 (2015-2016) nr. 5

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
1564 (2015-2016)
van Chris Janssens aan minister Jo Vandeurzen
1816 (2015-2016)
Regl. art. 91,4
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
1860 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1882 (2015-2016)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
1889 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
715 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Elke Van den Brandt, Griet Coppé en Freya Saeys
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.