U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Georganiseerde sportbeoefening: hoorzitting over nieuw decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de Vlaamse sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter maken. Ze wil de administratieve lasten voor de sportfederaties beperken en minder regels opleggen, en hun meer vertrouwen en autonomie geven. Het is de bedoeling van de regering dat de federaties zo hun sportaanbod gerichter kunnen afstemmen op de noden en wensen van alle sporters. De leden houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de academische wereld, de Vlaamse Sportraad, diverse sportfederaties en een omnisportclub.

Verslag

716 (2015-2016) nr. 2
716 (2015-2016) nr. 3
716 (2015-2016) nr. 2
716 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
716 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoorzitting met: - Jeroen Scheerder, professor sportbeleid KU Leuven - Frank Bulcaen, voorzitter Vlaamse Sportraad - Lode Grossen, voorzitter Vlaamse Sportfederatie - Jo Schreurs, algemeen directeur Sporta - Benny Mazur, secretaris-generaal Voetbalfederatie Vlaanderen - Ann Vanoverbeke, administratief coördinator Wandelsport Vlaanderen - Jan Bonnarens, bestuurder Sportievak - Hannes De Meyer, sporttechnisch coördinator Koninklijke Vlaamse Voetbalbond - Jessica De Smet, directeur Parantee - Stefaan Depaepe, secretaris-generaal Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga - Ann Boonen, secretaris Blauwput Omnisport
van de Vlaamse Regering
716 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.