U bent hier

In de kijker

Samenwerkingsakkoord over zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Europa vaardigde een richtlijn uit betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Daarover bestond reeds een samenwerkingsakkoord uit 1999 tussen de gewesten en de federale overheid, maar dat behoefde actualisering, en dit leidde tot een nieuw samenwerkingsakkoord op 16 februari 2016. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit samenwerkingsakkoord van kracht te laten worden in Vlaanderen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
1628 (2015-2016)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
1716 (2015-2016)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
1726 (2015-2016)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
1774 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1826 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1877 (2015-2016)
712 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
1628 (2015-2016)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
1716 (2015-2016)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
1726 (2015-2016)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
1774 (2015-2016)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege
1797 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1826 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1877 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.