U bent hier

In de kijker

Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 2015

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Vandaag licht de Vlaamse ombudsman de bevindingen van het jaar 2015 inzake de bevoegdheid Wonen, Gender en Armoede toe in de commissie, waarna een bespreking volgt met hem en minister Liesbeth Homans.

Video

Verslag

van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
1859 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1893 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1959 (2015-2016)
van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2015-2016) nr. 1
41 (2015-2016) nr. 5
Bijlage 1: Uittreksel jaarverslag en klachtenboek 2015 (pdf)

Agenda

van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
1859 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1893 (2015-2016)
van Katrien Schryvers aan minister Liesbeth Homans
1933 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1959 (2015-2016)
van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2015-2016) nr. 1
Bevoegdheid Wonen, Gender en Armoede (p. 23-31) Gedachtewisseling met Bart Weekers, Vlaams Ombudsman, en Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.