U bent hier

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, in november vorig jaar stelde ik u in de plenaire vergadering een actuele vraag over de beslissing van het Wereldantidopingagentschap (WADA) om zeven Nationale Antidopingorganisaties (NADO’s) op de watchlist te plaatsen, en eventueel te schorsen nadien. Hieronder bevonden zich ook de Duitstalige Gemeenschap en de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Na de beslissing van WADA zou u een brief hebben geschreven naar uw collega’s uit de Duitstalige Gemeenschap en de GGC om te vragen of ze de noodzaak inzien om hun wetgeving in orde te brengen en dus WADA-compliant te worden. Op het moment van de actuele vraag had in de GGC de eerste lezing van de documenten al plaatsgevonden om de regelgeving in Brussel ook WADA-compliant te maken.

Minister, uw rol als minister overschrijdt echter deze van NADO Vlaanderen. U bent namelijk door Europa aangesteld als lid van de WADA-board. Dat naast de verschillende Belgische NADO’s ook Griekenland, Spanje en Frankrijk op de watchlist van WADA stonden, is een jammerlijke zaak. De deadline voor het aanpassen van de wetgeving aan de meest recente WADA-code was 18 maart 2016. Volgens uw antwoord op mijn actuele vraag zou dat voor Griekenland uiteindelijk in orde moeten komen, terwijl de verkiezingen in Spanje het moeilijk zouden maken voor de Spaanse regering om de wetgeving tijdig aan te passen. Ondertussen is er nog geen nieuwe regering in Spanje en misschien komen er zelfs nieuwe verkiezingen. Dat blijft dus een vraagteken. U zou als Europees lid van de WADA-board de nodige ondersteuning aanbieden om de wetgeving van de Europese landen in orde te brengen.

Minister, hebben de Duitstalige Gemeenschap en de GGC de wetgeving tijdig aangepast aan de meest recente WADA-code? Hebben Spanje, Griekenland en Frankrijk de deadline gehaald? Welke rol hebt u hierin gespeeld als Europees lid van de WADA-board? Zijn er geschorste landen waarvan de schorsing ondertussen is opgeheven?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Onze vier NADO’s zijn WADA-conform, dus ook Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. Op 17 maart hebben ze die wetgeving goedgekeurd. Ze hebben de deadline van 18 maart gehaald, en WADA heeft dat ook bevestigd in een perscommuniqué op 19 maart.

Als EU-vertegenwoordiger heb ik in de Foundation Board de lidstaten van de Europese Unie voldoende geïnformeerd over de geplande deadline van 18 maart. Ik heb het aspect sterk benadrukt op de formele bijeenkomst van de ministers van Sport in november. Mijn toenmalige Franstalige collega was woordvoerder, maar hij ging ermee akkoord dat ik eerst en traditiegetrouw een debriefing gaf over de Foundation Board aan Europa. Daar heb ik uitdrukkelijk de deadline en het belang ervan benadrukt. Griekenland en Frankrijk hebben die deadline gehaald. Ook zij zijn dus WADA-conform. Spanje is nog een probleem, maar WADA toont wel begrip voor de specifieke situatie, omdat daar een ontslagnemende regering is.

Over de zes landen die niet conform werden verklaard en de evolutie daar zijn we niet in de Foundation Board bijeengekomen. Dat gebeurt pas op 19 mei. Voor een aantal landen is er wel een schriftelijke procedure gevolgd, waarin enkele wijzigingen zijn. Laat ik beginnen met Rusland.

Door het rapport van Dick Pound werd Rusland niet-conform verklaard. Die situatie blijft voorlopig ongewijzigd, wat ook te verwachten was. In november zijn ook Andorra en Israël niet-conform verklaard bij gebrek aan wetgeving. Er was ook geen informatie of ze op het traject zaten. Israël werd na een schriftelijke procedure van de lijst van niet-conforme landen verwijderd nadat het de nodige wetgevende stappen had gezet. Volgens recente informatie van WADA heeft ook Andorra de resterende problemen aangepakt en zou de procedure om Andorra van de lijst van niet-conforme landen te verwijderen, worden gestart. Die procedure is nog niet opgestart.

Ten slotte werden in november ook Argentinië, Bolivia, en Oekraïne niet-conform verklaard omdat ze werkten met niet-geaccrediteerde labo’s. Alle drie vonden ondertussen een oplossing. Argentinië en Oekraïne werden via een schriftelijke procedure van de lijst van niet-conforme landen geschrapt. Vannacht is mij een e-mail gestuurd met de melding dat er een voldoende grote meerderheid was om ook Bolivia te schrappen van de lijst van niet-conforme landen. Ook daarvoor is er dus een oplossing. Samengevat: er zijn nog Rusland, Spanje en Andorra, maar van Andorra wordt verwacht dat het in orde is.

Het is een positieve evolutie dat vandaag de codeconforme wetgeving er al is. Wat mij betreft, moeten we nu verder de weg inslaan, zoals we ook bij Rusland hebben gedaan, om ook voor de toepassing van de wetgeving aandacht te hebben. Daar zal ik bij de volgende vergadering van de WADA Foundation Board de nadruk op leggen.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw helder antwoord, zelfs heet van de naald wat Bolivia betreft. Het is een goede zaak dat bijna alle landen opnieuw van de watchlist zijn gehaald. Ik vermoed dat voor Andorra en Spanje technisch-politieke oplossingen vereist zijn. Ik vrees dat men bij Rusland iets dieper zal gaan om een oplossing te vinden. De aandacht die u nu wilt geven aan de toepassing van de wetgeving is een heel belangrijke zaak. Wij kunnen een fantastische regelgeving uitdokteren, maar de vraag is of die ook correct wordt toegepast. In het kader van de strijd voor gezond, ethisch en eerlijk sporten, kunnen we nog een stap vooruit zetten. Op dat vlak steunen wij u alvast.

Bart Caron (Groen)

Minister, als Spanje en Rusland niet WADA-conform zijn, welk effect heeft dat op de deelname aan internationale wedstrijden in de toekomst? Ik refereer in dezen aan het atletiekschandaal met de doping in Rusland. Welke gevolgen heeft dat bijvoorbeeld straks voor Rio of andere internationale competities?

Dat is geen gemakkelijke vraag. Het is aan bijvoorbeeld de internationale atletiekbond om een beslissing van uitsluiting te nemen. Op basis van het niet-WADA-conform zijn zou men alle mensen van de atletiek van Rusland kunnen uitsluiten van een competitie. Alleen is het aan de bond om dat te doen. Dat blijft een moeilijke beoordeling. Je zou daarmee ook wie geen doping neemt, maar gewoon omdat hij in Rusland sport, straffen. Dat blijft een moeilijke zaak. Er zijn twee elementen die wel meespelen. Normaal kan een land dat niet WADA-conform is, geen grote internationale tornooien organiseren. In Rusland is het WK al toegekend. Dat zou nu niet toegekend worden. Het is ook zo dat er een belangrijke reputatieschade is van hier tot ginderachter. Dit zijn de drie aspecten: de kans dat uw sporters worden uitgesloten door hun federatie, het normaal niet kunnen worden geselecteerd voor de organisatie van grote manifestaties en reputatieschade.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.