U bent hier

In de kijker

Recht op wonen: bespreking voorstellen

Het recht op wonen is verankerd in de Grondwet en in de Vlaamse Wooncode. Toch hanteren verhuurders achter de schermen een aantal criteria zoals beperkte financiële draagkracht, etnische achtergrond, seksuele geaardheid enzovoort, om geen contract met kandidaat-huurders te moeten afsluiten. Een voorstel van decreet van de sp.a en een voorstel van resolutie van de meerderheid dragen oplossingen aan om dit probleem te verhelpen. De leden van de commissie bespreken beide voorstellen in samenhang en stemmen erover.

Agenda

van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1520 (2015-2016)
van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
1767 (2015-2016)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1778 (2015-2016)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1779 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.