U bent hier

In de kijker

Recht op wonen: bespreking voorstellen

Het recht op wonen is verankerd in de Grondwet en in de Vlaamse Wooncode. Toch hanteren verhuurders achter de schermen een aantal criteria zoals beperkte financiële draagkracht, etnische achtergrond, seksuele geaardheid enzovoort, om geen contract met kandidaat-huurders te moeten afsluiten. Een voorstel van decreet van de sp.a en een voorstel van resolutie van de meerderheid dragen oplossingen aan om dit probleem te verhelpen. De leden van de commissie bespreken beide voorstellen in samenhang en stemmen erover.

Verslag

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
1767 (2015-2016)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1778 (2015-2016)
van Michèle Hostekint en Joris Vandenbroucke, verslag door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
622 (2015-2016) nr. 1
622 (2015-2016) nr. 2
van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw, verslag door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
677 (2015-2016) nr. 1
677 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1520 (2015-2016)
van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
1767 (2015-2016)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1778 (2015-2016)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1779 (2015-2016)
van Michèle Hostekint en Joris Vandenbroucke, verslag door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
622 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
Gewestaangelegenheid
van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw, verslag door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
677 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
Bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.