U bent hier

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De laatste tijd heerst er enige verwarring over wat we nu juist kunnen verwachten. Volgens de laatste berichten heeft de minister van Financiën, denk ik toch, gisteren gezegd dat de inflatie dan toch minder zal bedragen dan gedacht.

Samengevat luidt mijn vraag: wat is de stand van zaken met betrekking tot de hoogte van de inflatie en wanneer kunnen we overschrijdingen van de indexcijfers voor de sociale uitkeringen en het overheidspersoneel verwachten?

Hoe is dat exact verrekend in de begrotingscontrole? Ik bedoel daarmee of we rekening moeten houden met een bijkomende kost, of is dat in de begrotingscontrole al opgevangen?

De voorzitter

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Bij ongewijzigd beleid heeft de vervroeging van de overschrijding van de spilindex met 2 maanden een budgettair effect van 62,4 miljoen euro boven op de reeds uitgetrokken 136 miljoen euro. De begrotingsaanpassing 2016 is echter gebaseerd op de economische begroting van 11 februari 2016. Op het moment van de politieke bespreking van de begrotingsaanpassing was er nog sprake van een overschrijding van de spilindex in juli 2016. Deze raming werd trouwens op 17 maart nog herbevestigd op de website van het Planbureau. Begin april, dus twee weken later, werd dan aangekondigd dat de overschrijding toch zou plaatsvinden in mei.

Er is nog geen finale beslissing genomen ten aanzien van de meerkost die hieruit volgt in 2016. Dit aspect maakt nog deel uit van de beslissingen aangaande de definitieve goedkeuring van de begrotingsaanpassing 2016. Sowieso dient er binnen dit kader wel nog te worden meegegeven dat de verhoogde inflatie normaliter ook positieve repercussies heeft op de ontvangsten die Vlaanderen krijgt met toepassing van de Bijzondere Financieringswet. De eventuele meerinkomsten wegens de verhoogde inflatie zullen zich manifesteren in 2017 enerzijds via een verhoogde berekeningsbasis en anderzijds via een eenmalige afrekening over het jaar 2016. Er is dus ook een positieve kant, zowel in het begrotingsjaar 2016 als 2017.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Ik meende mij te herinneren dat een indexoverschrijding voor de Vlaamse instellingen vooral een negatieve impact heeft, veeleer dan een positieve, omdat het federaal een beetje omgekeerd is.

In het begin hebt u het bedrag van 62 miljoen euro genoemd. Waarover ging dat precies?

Minister Annemie Turtelboom

Er was 136 miljoen euro begroot. Omdat de spilindex volgens het Planbureau in mei overschreden zou worden, is er 62,4 miljoen euro voor die vervroeging, boven op de 136 miljoen euro. Maar die 136 miljoen euro is dus sowieso begroot.

Goed, dan wil ik nog het laatste punt maken dat 62 miljoen euro toch een belangrijk bedrag is. We moeten goed zien dat we binnen het pad van de Hoge Raad van Financiën (HRF) blijven en dat we onze begroting daar kunnen aan houden. We zullen zien hoe de inflatie evolueert, maar we naderen natuurlijk wel de data die een mogelijke overschrijding van die indexen kunnen triggeren.

Ik onthoud dat 62 miljoen euro de inzet is. Ik dank u voor uw antwoord.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Als ik eventjes stout mag zijn, zou ik de laatste twee vragen aan elkaar willen koppelen. Dan kom ik op een berekening dat we al zeker 19 miljoen euro winst gemaakt hebben door de vraag van collega Schiltz, en dat dat ongeveer een derde is van wat we verloren hebben door de vervroegde indexaanpassing. (Opmerkingen)

Ik hoop dat we die 50 en die 110 miljoen euro effectief binnenhalen. Maar als je die twee koppelt, zitten we nog altijd op een negatief pad, jammer genoeg.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Minister, in die 136 miljoen euro die al begroot is, zit daar ook de indexaanpassing voor de kinderbijslagen in, zoals die bij de overschrijding van de spilindex zou moeten gebeuren, wettelijk gezien?

Minister Annemie Turtelboom

Dat is het totale bedrag: lonen, kinderbijslag, sociale bijdragen. Dat is het totale bedrag voor alle aspecten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.