U bent hier

In de kijker

Circulaire economie: hoorzitting over conceptnota’s

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Twee parlementsleden dienden elk een conceptnota in over de circulaire economie: door het wereldwijd stijgend bevolkingsaantal moeten we zuiniger omspringen met natuurlijke hulpbronnen, kringlopen sluiten en emissies beperken. Die omschakeling biedt ook vanuit economisch oogpunt perspectieven. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met Rob Buurman van de Bond Beter Leefmilieu, met Frank Beckx en Saskia Walraedt van essenscia Vlaanderen, en met Patrick Van den Bossche van Agoria.

Video

Agenda

592 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met: - Rob Buurman, beleidsmedewerker circulaire economie, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) - Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder, en Saskia Walraedt, senior adviseur duurzame ontwikkeling, Essenscia Vlaanderen - Patrick Van den Bossche, hoofd expertisecentrum milieu, Agoria

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn worden uitgenodigd de hoorzitting bij te wonen

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.