U bent hier

In de kijker

Verzoekschrift hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel: hoorzitting

Een burger kan een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement, waarin hij of zij een klacht formuleert, een vraag stelt, een probleem aankaart, een voorstel tot decreetgeving doet, ... Er werd bij het Vlaamse Parlement een verzoekschrift ingediend om in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel de leeftijdstoeslagen te behouden. De leden van de commissie houden een hoorzitting met de eerste indiener van het verzoekschrift.

Video

Verslag

van Katrien Schryvers, Vera Jans, Cindy Franssen, Griet Coppé, Tinne Rombouts en Sonja Claes
600 (2015-2016) nr. 1
600 (2015-2016) nr. 2
600 (2015-2016) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

09:40 uur

14 (2015-2016)
Hoorzitting met Frans Schotte, eerste ondertekenaar en voorzitter van de Gezinsbond, en Yves Coemans, studiedienst Gezinsbond
van Katrien Schryvers, Vera Jans, Cindy Franssen, Griet Coppé, Tinne Rombouts en Sonja Claes
600 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met als sprekers: - Miek Roegiers, kinderrechtenactiviste - Inge Viane, CAW Limburg, en Christelle Van Wettere, CAW Brussel, diensten voor maatschappelijk onderzoek

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.