U bent hier

In de kijker

Intergemeentelijke samenwerking

Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering het decreet op de intergemeentelijke samenwerking aanpassen. Bedoeling is om voortaan de toetreding van private partners mogelijk te maken, de provincies uit de intergemeentelijke samenwerking te laten terugtreden en de bestaande beperking op de intercommunale doelstellingen te versoepelen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Verslag

van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
1549 (2015-2016)
668 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
1549 (2015-2016)
van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans
1594 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
668 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.