U bent hier

In de kijker

Intergemeentelijke samenwerking

Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering het decreet op de intergemeentelijke samenwerking aanpassen. Bedoeling is om voortaan de toetreding van private partners mogelijk te maken, de provincies uit de intergemeentelijke samenwerking te laten terugtreden en de bestaande beperking op de intercommunale doelstellingen te versoepelen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Verslag

van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
1549 (2015-2016)
668 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
1549 (2015-2016)
van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans
1594 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
668 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 (2015-2016)
Verslaggever
Peter Wouters
Regl. art. 101, 4
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.