U bent hier

In de kijker

Onderwijsspiegel 2016

De onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespreken dit rapport samen met het hoofd van de onderwijsinspectie en met minister Hilde Crevits. Ze behandelen in samenhang daarmee ook een vraag over het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK) dat de onderwijsinspectie zal ontwerpen. Dat ROK zal voor de scholen een leidraad voor de interne kwaliteitsbewaking kunnen zijn. Welke plaats geeft minister Hilde Crevits dit instrument in het traject van kwaliteitsbewaking in de scholen?

Verslag

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
1757 (2015-2016)
Externe sprekers
Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie) en Els Ver Eecke (inspecteur Vlaamse onderwijsinspectie)
79 (2015-2016)
Externe sprekers
Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie), Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering) en Els Ver Eecke (inspecteur Vlaamse onderwijsinspectie)

Agenda

79 (2015-2016)
Externe sprekers
Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie), Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering) en Els Ver Eecke (inspecteur Vlaamse onderwijsinspectie)
Verslaggever
van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
1757 (2015-2016)
Externe sprekers
Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie) en Els Ver Eecke (inspecteur Vlaamse onderwijsinspectie)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.