U bent hier

In de kijker

Openbare netheid en zwerfvuil: gedachtewisseling

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) stelde een Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval op, dat de vertaling is van het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de komende jaren naar concrete acties op het terrein. Minister Joke Schauvliege is ook een samenwerking aangegaan met het bedrijfsleven om het zwerfvuil terug te dringen. Dat moet leiden tot een Operationeel Plan Openbare Netheid. De leden van de commissie wisselen over deze problematiek van gedachten met minister Joke Schauvliege en een vertegenwoordiging van de OVAM.

Video

Verslag

van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
1533 (2015-2016)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege
1592 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Joke Schauvliege
1637 (2015-2016)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1678 (2015-2016)
62 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Ann De Boeck (medewerker OVAM, celhoofd team lokale besturen) en Eva Gijsegom (medewerker OVAM)
757 (2015-2016) nr. 1

Agenda

22 (2014-2015)
Verslaggevers
Gedachtewisseling met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

14:45 uur

62 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Ann De Boeck (medewerker OVAM, celhoofd team lokale besturen) en Eva Gijsegom (medewerker OVAM)
Verslaggever

16:00 uur

van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
1533 (2015-2016)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1570 (2015-2016)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege
1592 (2015-2016)
van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
1628 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Joke Schauvliege
1637 (2015-2016)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege
1650 (2015-2016)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1678 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.