U bent hier

Commissievergadering

donderdag 24 maart 2016, 13.59u

Voorzitter
van An Christiaens aan minister Philippe Muyters
1453 (2015-2016)
De voorzitter

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

In maart 2014 maakte u in naam van de Vlaamse Regering de bouw van de overdekte wielerpiste in Heusden-Zolder bekend. Het zou na het Vlaams wielercentrum in Gent de tweede Vlaamse overdekte wielerpiste worden, een noodzakelijk en ambitieus project voor de Vlaamse wielersport. U zei toen zelf dat er allang nood was aan een tweede overdekte wielerpiste in Vlaanderen, dat Heusden-Zolder de geschikte locatie was, dat de keuze voor Heusden-Zolder logisch was omdat de piste vlot bereikbaar was dankzij de snelwegen, dat er voldoende ruimte is en dat er op de site al heel wat gebeurde rond wielrennen. Dat was de motivatie waar we nog steeds achter staan.

De velodroom in Zolder werd ontworpen volgens de normen van de Internationale Wielerunie, met een houten piste van 250 meter waar zowel professionele wielrenners als amateurs de mogelijkheid hebben om te trainen. Het ontwerp houdt ook rekening met een uitbreidbare tribune voor 1000 toeschouwers en een middenplein geschikt voor balsporten. Het project werd geraamd op minstens 19 miljoen euro zonder btw. Er was sprake van een cofinanciering. Vlaanderen zou voor 5,6 miljoen euro financieren. De provincie Limburg draagt 6 miljoen euro bij, het gemeentebestuur van Heusden-Zolder 4,1 miljoen euro en de Belgische en Vlaamse Wielerbond 1 miljoen euro, en dan zijn er nog privésponsors.

De eerste steenlegging zou – zo hoopte initiatiefnemer Wauters – in januari plaatsvinden, maar dat is duidelijk niet het geval. Eind vorig jaar, in december, doken er al geruchten op dat er een btw-probleem was, de btw was niet mee geraamd omdat men ervan uitging dat het recupereerbaar was. Inmiddels heeft de btw-administratie dat zo beslist, er zal geen recup zijn, integendeel de btw zal 21 procent bedragen. Dat zorgde voor paniek in de sector.

Sport Vlaanderen benadrukte een maand geleden dat dit niet betekent dat de plannen worden afgeblazen. Ze hebben een nieuwe aanvraag ingediend.

Dit is een belangrijk dossier voor de Vlaamse sportinfrastructuur. Het is een sportinfrastructuur van nationaal belang. Wielrennen is in Vlaanderen een van de twee topsporten, het komt na het voetbal. We hebben er heel veel talent voor. Bij elke wielerwedstrijd vallen de Vlamingen in de prijzen. Vlaanderen moet meer dan zijn steentje bijdragen aan de investeringen in topsportinfrastructuur. Zo’n project met zo’n toekomst en ambitie mag toch niet afhankelijk zijn van een btw-probleem?

Om welke redenen zat die 21 procent btw niet in de eerste ramingen? Dan had men daar bij de oorspronkelijke financiering rekening kunnen mee houden. Welke stappen werden ondernomen om het project weer op de rails te krijgen?

Welke planning en timing mogen we verwachten voor de realisatie van het project?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mevrouw Christiaens, mocht die wielerpiste in Heusden-Zolder alleen door Sport Vlaanderen gepland zijn of betaald worden, dan zouden we de btw onmiddellijk verrekend hebben. Mochten zij de trekker van het project zijn en de financiering doen, dan weten we dat Sport Vlaanderen de btw moet betalen. Er is geen aftrekbaarheid mogelijk. Dat zou eenvoudig zijn.

Maar dat is hier niet het geval. Sport Vlaanderen is niet de trekker, maar wel vzw Velodroom. De vzw bestaat uit de gemeente Heusden-Zolder, het agentschap en de vzw Cycling Friends. Samen hebben ze gekeken of ze btw-plichtig zijn of dat ze de btw kunnen recupereren. De gemeente doet heel wat werken zonder btw via het autonoom gemeentebedrijf (AGB). Daarmee dachten zij misschien dat ze dit project konden indienen zonder btw-verplichting. Vanuit die kennis is een dossier ingediend door de pps-constructie. Dat is voorgelegd aan de btw-administratie.

Het eerste dossier werd niet goedgekeurd. Op basis van de feedback werd een tweede dossier ingediend en daar is nog geen uitsluitsel over. De vzw dacht dat men op basis van de eerste reactie en met de positieve bijkomende informatie een sterker dossier had. Dat is nog in behandeling.

Dit is belangrijk. De middelen zijn schaars. Men gaat geen 21 procent btw betalen als het niet moet. Dat zal geen gemakkelijke zaak zijn. Het is nu even wachten. Het is een zaak tussen de administratie en de vzw. Ik moet daar met mijn collega niet over spreken. Dat is een administratieve zaak. Dit kan niet rap rap worden geregeld tussen ministers. Ik kan niets doen. Laat ons even afwachten of het tweede dossier kan worden goedgekeurd. Ik hoop dat dit tegen eind april het geval is, dan kunnen we met het project verder.

Er is dus geen vaste timing. Wij wachten op een antwoord van de btw-administratie. Ik wil zeker niet vooruitlopen op de zaken. Ik ga ervan uit dat men verder kan met dat versterkt dossier nadat het – hopelijk – werd goedgekeurd door de btw-administratie.

De voorzitter

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat u wat meer details hebt gegeven over die nieuwe aanvraag. U zegt dat het een sterker dossier is. Daaruit leid ik af dat u gelooft in een goede afloop, namelijk dat de btw-administratie zal beslissen dat die btw recupereerbaar is. Het zou gaan om 4 miljoen euro extra.  In plaats van 19 miljoen euro is er dus sprake van 23 miljoen euro. Dat is veel en de middelen zijn schaars.

Ik wil zeker niet vooruitlopen op de feiten. Dat kan ook niet. We moeten die beslissing afwachten. We kunnen alleen maar hopen dat het antwoord positief is en dat er geen extra middelen moeten worden uitgetrokken. Toch moeten we er rekening mee houden dat het antwoord negatief kan zijn. Het gaat om 4 miljoen euro. In mijn vraagstelling heb ik u even geciteerd. Ik hoop dat u nog steeds achter dat project staat. Het is een zeer ambitieus project. Het is echt een voorbeeld van Vlaamse topsportinfrastructuur waarin Vlaanderen en Sport Vlaanderen moeten investeren, niet alleen voor de ontwikkeling van talent, maar ook voor de internationale uitstraling.

Ik begrijp dat u mij daar nu geen antwoord op kunt geven, maar ik wil het u gewoon meegeven. Indien de btw-administratie toch een negatief advies zou geven, dan wil ik hier nu al een pleidooi voeren en u vragen om uw verantwoordelijkheid op te nemen en de daadkracht te tonen om dit heel belangrijke dossier doorgang te laten vinden en het niet te laten afhangen van administratieve procedures die soms kunnen tegenvallen. 4 miljoen euro is veel, maar niet onoverkomelijk veel.

De voorzitter

De heer Wynants heeft het woord.

Herman Wynants (N-VA)

Wij hebben in Westerlo ook een zwembad gebouwd. We hebben meteen een autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht, waardoor we de btw konden aftrekken. (Opmerkingen van Ann Christiaens)

Bart Caron (Groen)

Ik heb dezelfde ervaring. Het gaat erover dat de btw-administratie bij AGB’s een verschillende interpretatie hanteert dan bij vzw’s. Ze maken zich sterk dat AGB’s, omdat ze een gemeentelijk kader hebben, zich later, bij de exploitatie van de infrastructuur, wel zullen houden aan het afdragen van btw op de ontvangsten. Daarover gaat het. Je krijgt namelijk nooit iets voor niets, dat weet u toch. Op die manier komt het op een bepaald moment terug. In dat geval komt het met trage stappen, gedurende twintig à dertig jaar, terug bij de btw-administratie. Men heeft vertrouwen in een AGB. Het verlengd gemeentelijk bestuur is veelal veel meer dan vzw’s. Ik heb ervaring in dezelfde moeilijke dossiers als u.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik ga ervan uit dat de vzw haar huiswerk goed heeft gemaakt, een goed advies heeft ingewonnen en nu een sterk dossier heeft. Ik kan één ding zeggen: ik heb vanaf het begin gezegd hoeveel middelen ik hiervoor kon uittrekken. Die middelen blijven dezelfde. Ik kan geen extra middelen uit mijn hoed toveren. U weet welk budget ik in totaal heb voor infrastructuur. Deze 5,6 miljoen euro is vastgelegd. Ik kan daarbovenop geen extra middelen zetten. Ik wil het dossier wel mee trekken en bekijken hoe de anderen, bijvoorbeeld private partners, bijkomende middelen uittrekken. Laten we er hard voor strijden om ervoor te zorgen dat we die btw-vrijstelling wel kunnen verkrijgen via een sterk dossier naar de btw-administratie.

De voorzitter

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

We willen allemaal dat dit project er komt. Ik begrijp dat u het moet doen met de middelen waarover u beschikt. Ik hoop dat u niet alleen met alle middelen, maar ook met alle mogelijkheden het nodige zult doen zodat die eerste steenlegging misschien alsnog dit jaar kan gebeuren.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.