U bent hier

In de kijker

Vlaams Hervormingsprogramma 2016

Vandaag behandelt de commissie het Europees Semester. Dit is een jaarlijkse coördinatiecyclus van drie geïntegreerde procedures binnen de Europese Unie: de EU 2020-strategie, het macro-economisch toezicht en het begrotingstoezicht. De commissieleden bespreken met minister-president Geert Bourgeois en met Steven Engels, Europees semester functionaris bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Brussel het Vlaams Hervormingsprogramma 2016. Dat programma geeft aan hoe de Vlaamse overheid binnen haar bevoegdheden meewerkt aan de structurele hervormingen uit het nationaal hervormingsprogramma.

Video

Agenda

van Chris Janssens aan minister Geert Bourgeois en minister Liesbeth Homans
1378 (2015-2016)
Gedachtewisseling met Jos Lantmeeters over de conferenties van Luxemburg (9 en 10 november 2015) en Brussel (16 en 17 februari 2016) in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU
van de Vlaamse Regering
34 (2015-2016) nr. 1
63 (2015-2016)
Externe sprekers
Steven Engels (Europees Semester Functionaris van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België) en Geert Bourgeois (minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed)
Verslaggever
Jan Bertels

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.