U bent hier

In de kijker

Aanleg eilanden voor Vlaamse kust

Er is een studie in de maak om twee kunstmatige eilanden aan te leggen voor de oostkust. Die eilanden zouden dienen voor energiebevoorrading, en maken binnenscheepvaart langs de kust mogelijk. Heeft minister Ben Weyts hierover overleg gepleegd met de federale staatssecretaris voor de Noordzee? Hoe past deze studie in het federale Marien Ruimtelijk Plan? Wat is de stand van zaken van het project Vlaamse Baaien?

Video

Verslag

van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
1258 (2015-2016)
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
1262 (2015-2016)

Agenda

van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
1258 (2015-2016)
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
1262 (2015-2016)
van Björn Rzoska aan minister Ben Weyts
1382 (2015-2016)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.