U bent hier

In de kijker

Aanpak vluchtelingencrisis: verdeling extra middelen

De Vlaamse Regering trok 20 miljoen euro uit om de steden en gemeenten te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Die middelen zouden in twee schijven worden uitbetaald. Heeft minister Liesbeth Homans hierover overleg gepleegd met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)? Is ze met hen tot een consensus gekomen over de verdeling van de middelen? Wanneer zullen de steden en gemeenten het extra budget ontvangen?

Video

Verslag

van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
1282 (2015-2016)
37-A (2014) nr. 2
37-A (2014) nr. 3
668 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van het Rekenhof
37-A (2014) nr. 1
Verslaggevers
Opvolgingsbespreking met Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en vertegenwoordigers van het Rekenhof
van het Rekenhof
37 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Opvolgingsbespreking met Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en vertegenwoordigers van het Rekenhof
van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
1282 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
668 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.