U bent hier

In de kijker

Preventiebeleid Vlaamse overheid: rapport Rekenhof

Het Preventiedecreet van 2003 creëert een algemeen kader voor het Vlaams preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de Vlaamse overheid met zes gezondheidsdoelstellingen die tot stand komen op basis van gezondheidsconferenties en worden uitgerold door middel van actieplannen. Het Rekenhof onderzocht de uitwerking van dit beleid, de kwaliteit ervan en ging ook na in hoeverre er bijzondere aandacht is voor kansarmoede. De leden van de commissie wisselen over dit rapport van gedachten met een afvaardiging van het Rekenhof en met minister Jo Vandeurzen.

Video

Verslag

van het Rekenhof, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck, Freya Saeys en Jan Bertels
37-B (2015-2016) nr. 1
37-B (2015-2016) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14.10 uur

van het Rekenhof, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck, Freya Saeys en Jan Bertels
37-B (2015-2016) nr. 1
Gedachtewisseling met een afvaardiging van het Rekenhof en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
1273 (2015-2016)
van Michel Doomst aan minister Jo Vandeurzen
1356 (2015-2016)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.