U bent hier

In de kijker

Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)

De vorige Vlaamse Regering keurde in 2013, na de aangekondigde sluiting van Ford Genk, het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK), goed. Het SALK moet de economie in Limburg omvormen en versterken. Professor Lode Vereeck publiceerde in 2015 de resultaten van zijn onderzoek naar de geografische spreiding van overheidsmiddelen in de diverse provincies. In dit verband dienden leden van de sp.a-fractie twee voorstellen van resolutie in. De leden van de commissie wisselen met minister-president Geert Bourgeois van gedachten over de voortgang van het SALK en stemmen over de voorstellen van resolutie.

Video

Agenda

van Chris Janssens aan minister Geert Bourgeois en minister Liesbeth Homans
1378 (2015-2016)
56 (2015-2016)
Externe sprekers
Geert Bourgeois (minister-president van de Vlaamse Regering)
Verslaggevers

16:00 uur

van Valerie Taeldeman aan minister Annemie Turtelboom
1307 (2015-2016)
van Lieve Maes aan minister Annemie Turtelboom
1330 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Annemie Turtelboom
1422 (2015-2016)
Regeling der werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.