U bent hier

In de kijker

Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)

De vorige Vlaamse Regering keurde in 2013, na de aangekondigde sluiting van Ford Genk, het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK), goed. Het SALK moet de economie in Limburg omvormen en versterken. Professor Lode Vereeck publiceerde in 2015 de resultaten van zijn onderzoek naar de geografische spreiding van overheidsmiddelen in de diverse provincies. In dit verband dienden leden van de sp.a-fractie twee voorstellen van resolutie in. De leden van de commissie wisselen met minister-president Geert Bourgeois van gedachten over de voortgang van het SALK en stemmen over de voorstellen van resolutie.

Video

Agenda

van Chris Janssens aan minister Geert Bourgeois en minister Liesbeth Homans
1378 (2015-2016)
56 (2015-2016)
Externe sprekers
Geert Bourgeois (minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed)
Verslaggevers
Lies Jans en Rob Beenders
van Ingrid Lieten, Rob Beenders, Els Robeyns, John Crombez en Johan Danen, verslag door Lies Jans en Rob Beenders
348 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lies Jans en Rob Beenders
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

16:00 uur

van Valerie Taeldeman aan minister Annemie Turtelboom
1307 (2015-2016)
van Lieve Maes aan minister Annemie Turtelboom
1330 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Annemie Turtelboom
1422 (2015-2016)
Regeling der werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.