U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: bespreking met minister Homans

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) goed. Het kwam tot stand in samenspraak met organisaties die armoede bestrijden. Met dit plan wil de Vlaamse Regering mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en wil ze ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden. Elke Vlaamse minister moet binnen zijn of haar beleidsdomein vorm geven aan het VAPA. Minister Liesbeth Homans licht toe wat haar aandachtspunten binnen het VAPA zijn voor wat haar bevoegdheden Binnenlands Bestuur en Inburgering betreft, daarna volgt een bespreking met de commissieleden.

Verslag

van Jan Bertels aan minister Liesbeth Homans
1264 (2015-2016)
423 (2014-2015) nr. 3

Agenda

van Jan Bertels aan minister Liesbeth Homans
1264 (2015-2016)
van Kurt De Loor aan minister Liesbeth Homans
1281 (2015-2016)
van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
1282 (2015-2016)
423 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Bevoegdheden Binnenlands Bestuur en Inburgering van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.