U bent hier

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, de actualiteitswaarde van mijn vraag is al wat verminderd. Ik heb mijn vraag begin februari al ingediend, maar ik begrijp wel dat vragen over een bepaald beleidsdomein geclusterd worden. Op zich vind ik het niet slecht, want ik ben ook maar afgegaan op wat ik in de media gelezen heb over uw beslissing over het niet toekennen van subsidies aan het dossier Club Brugge. We hebben er in deze commissie al verschillende vragen over gesteld, dus het heeft weinig zin om alles te herhalen.

Ik begrijp uw motivatie wel enigszins. U stelt dat er een nieuw feit is, een nieuw dossier. Het beantwoordt niet meer aan de criteria die initieel werden vooropgesteld. Bijgevolg vervallen de subsidies voor Club Brugge en worden ze toegekend aan vier andere ploegen.

– Bart Caron treedt als voorzitter op.

Aan de andere kant moet men niet alles geloven wat er in de krant staat. Daarom wilde ik deze vraag nog eens herhalen in deze commissie. Ik zou van u willen horen wat de juridische onderbouw is van uw beslissing. We hebben kennis genomen van uw beslissing, maar over de juridische onderbouw heb ik weinig of niets gelezen.

Je zou, zoals de burgemeester van Brugge, kunnen zeggen dat Club Brugge er niets mee te maken heeft dat de stad beslist dat Cercle in het Jan Breydelstadion blijft. Dat is misschien bijkomstig, maar een tweede punt is dat het nog altijd één Brugs project blijft. En daar gaat de discussie over. Ik weet niet of het in die criteria letterlijk over een zelfde locatie ging. Daarom wil ik voor de volledigheid, en misschien ter afsluiting van dit dossier, van u nog even horen wat u ertoe gebracht heeft om deze beslissing te nemen.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Sintobin, ik ben blij dat u die vraag stelt, want veel mensen zullen zich afvragen hoe het nu juist in elkaar zit. Op 17 januari 2014 is er een dossier ingediend voor een gemeenschappelijk project van Club Brugge en Cercle Brugge aan de Blankenbergse Steenweg. Dat voorstel werd gedragen door het stadsbestuur, met een collegebesluit van december 2013. Daarnaast heeft Cercle Brugge nog een apart dossier ingediend. De beoordelingscommissie – want ik wil dat als minister niet zelf beoordelen, ik zet daar een commissie op – had een kanttekening geplaatst bij die twee Brugse projecten. Het was niet duidelijk of het project van Club en Cercle samen als één project moest worden beschouwd, of dat het toch twee aparte projecten waren.

Er is om verduidelijking gevraagd aan beide actoren, en we kregen twee verschillende antwoorden. Club Brugge had een dossier ingediend voor één project aan de Blankenbergse Steenweg, gesteund door het stadsbestuur. In dat project zat ook een jaarlijkse huurprijs voor Cercle, op de site aan de Blankenbergse Steenweg. Cercle vroeg dan weer subsidie voor een specifiek stadion voor Cercle, iets heel anders dus.

Zo’n situatie is moeilijk om te beoordelen. Wat moet je dan doen? Wat is het project? Een van de voorwaarden was dat het stadsbestuur mee het project moest ondersteunen. Het zou dan logisch zijn dat wij het project ondersteunen dat door het stadsbestuur werd gesteund. Dat was één project met de twee clubs, aan de Blankenbergse Steenweg. Daar zijn dan ook subsidies aan toegekend. Het dossier dat gesteund werd door het stadsbestuur werd dus gesubsidieerd voor 2,5 miljoen euro, met een beslissing van de Vlaamse Regering op 4 april. Wij steunden dus het dossier van Club, waarbij Cercle op dezelfde plaats zou spelen.

Op 22 juni 2015 stemde het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge in met de expliciete vraag van Cercle Brugge om op de Olympiasite te kunnen blijven voetballen. Dat is dus een fundamentele wijziging van het collegebesluit, en ik kan in alle eerlijkheid op geen enkele manier zeggen dat dat hetzelfde project is. Het project waar steun voor was gevraagd door het stadsbestuur, is na de wijziging van de beslissing van het stadsbestuur niet meer hetzelfde project. En aangezien het niet meer over hetzelfde dossier ging, was er wat mij betreft geen enkele mogelijkheid – ik heb dat juridisch laten onderzoeken – om dat nog als het ingediende dossier te beschouwen, wat een uitdrukkelijke voorwaarde was.

In april was al gezegd dat als een dossier niet meer behouden wordt, het de dossiers zijn die op de wachtlijst staan, die in aanmerking komen. Oostende, dat niet alles had gekregen waarvoor het in aanmerking kwam, omdat het budget op was, krijgt de rest.

De volgende in de reeks, Lokeren, Antwerp en Lommel, kwamen dan in aanmerking. We hebben uitgezocht of ze conform het ingediende project werken en of ze nog in aanmerking komen. Dat is dan beslist.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, ik heb begrip voor uw antwoord. U zult begrijpen dat ik dit dossier van in het begin heb gevolgd en dat ik deze vragen stel. Het is fout gelopen toen Cercle Brugge de beslissing nam om in het Jan Breydelstadion te spelen. Daardoor is het collegebesluit gewijzigd en kon men van een gewijzigd dossier spreken. Het is jammer dat het dossier is gewijzigd voor een ploeg die er niets kan aan doen en die dus een subsidie is misgelopen. Voor het totale project is de subsidie vrij klein, als ik dat woord mag gebruiken. Maar je kunt er wel enkele grasmatten mee aanleggen.

Minister, is er na uw beslissing van het stadsbestuur, van Club Brugge of van Cercle Brugge nog een reactie gekomen, of een vraag om na te gaan of er nog iets aan te doen was? Ik heb de reacties gelezen van de voorzitter van Club Brugge. Die zei: we gaan dat wel op eigen kracht doen. Dat zal wel, en het liefst zo vlug mogelijk wat mij betreft.

U spreekt over subsidies die nu over enkele ploegen worden verdeeld en u noemde de ploeg van Antwerp bij naam. Er is een discussie geweest in de gemeenteraad van Antwerpen over het feit dat een dubbele subsidiëring blijkbaar tot problemen kan leiden. Ik heb hier een verslag van de Inspectie van Financiën over het dossier van Antwerp. Blijkbaar is een en ander daar niet koosjer. De Inspectie van Financiën geeft alleen geld als de facturen op tafel liggen. Ik weet niet of dat ook slaat op de subsidie van Vlaanderen. De inspectie geeft niet zomaar geld zonder enig papier te zien. Kunt u dat even toelichten?

De voorzitter

De heer Wynants heeft het woord.

Herman Wynants (N-VA)

Minister, u bent ons te slim af geweest. De resterende ploegen zijn heel tevreden. Mijnheer Sintobin, u noemt het een peulschil, maar het is toch 2,5 miljoen euro. Ze zijn heel tevreden dat ze een dossier hebben ingediend en nu ook een erkenning hebben.

We hebben een reactie gekregen van de ploegen. Ik heb de reacties gelezen in de krant. Het is eenvoudig. Stel dat we een dossier dat fundamenteel gewijzigd is, zoals dit hier, terwijl er een totaal ander collegebesluit genomen werd, zouden goedkeuren. Dan zou er hier en bij de Raad van State een bom ontploffen. Hierover kun en moet je niet discussiëren.

Het dossier in Antwerpen heeft vooral te maken met de subsidie van het stadsbestuur. Ik heb gevraagd wie het dossier indient. We hebben indertijd een positief advies gekregen van de Inspectie van Financiën toen we dit hebben toegekend. Ik begrijp dat de beoordeling van de stad Antwerpen was gebaseerd op de solvabiliteit en dat er onzekerheid was. Vandaar dat er vragen zijn gesteld. Maar dat dossier moet in de gemeenteraad van Antwerpen worden besproken en heeft niets te maken met de Vlaamse subsidie. Dat was een heel goede uitleg door de stad Antwerpen.

Dan is er nog een totaal nieuw gegeven van iemand die nog zoveel moet krijgen en die beslag laat leggen. Daarvoor zijn er wettelijke bepalingen, zeker vanuit de Vlaamse subsidie. Als er beslag wordt gevraagd – alleen omdat je dat aanvraagt, wordt het nog niet toegekend –, dan mogen we de subsidie zelfs niet toekennen, want anders krijg je een dubbele subsidie die je aan de een en aan de ander moet geven. Op dit moment is er geen aanvraag en dat is de stand van zaken.

Over de reacties heb ik het gehad. Voor het dossier Antwerp is er geen probleem inzake de Vlaamse subsidie en inzake de mogelijke beslaglegging door derden.

Minister, ik heb begrip voor uw motivatie. Mijnheer Wynants, het was zeker niet mijn bedoeling te zeggen dat 2,5 miljoen euro een peulschil is. Ik wil enkel wijzen op de verhouding tot het totale bedrag voor Club Brugge. Ik wil niet hebben dat mensen denken dat ik 2,5 miljoen euro een klein bedrag vind.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.