U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

In de kijker

Decreet Diepe Ondergrond: bespreking

In 2009 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed over het winnen van geothermie of aardwarmte. Hiermee werd een stap gezet om meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. Met een nieuw ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering het toepassingsgebied verder uitbreiden naar diepeaardwarmtetoepassingen, en een vergunningensysteem voor het opsporen en winnen van aardwarmte instellen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
1036 (2015-2016)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1046 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1059 (2015-2016)
van Robrecht Bothuyne aan minister Joke Schauvliege
1142 (2015-2016)
van Steve Vandenberghe aan minister Joke Schauvliege
1077 (2015-2016)
408 (2014-2015) nr. 2
617 (2015-2016) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
- Voorstelling EU-databank door Dienst Europa

14:20 uur

van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
867 (2015-2016)
van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
1036 (2015-2016)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1046 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1059 (2015-2016)
van Robrecht Bothuyne aan minister Joke Schauvliege
1142 (2015-2016)
van Steve Vandenberghe aan minister Joke Schauvliege
1077 (2015-2016)
van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Gwenny De Vroe, Wilfried Vandaele, Valerie Taeldeman en Bart Nevens
408 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.