U bent hier

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Minister, ik juich dit project toe. Eind september werd de zevende editie van Jong Keukengeweld op gang getrapt. De jongerenactie liep tot 15 november. 58 topchefs jonger dan 35 jaar zetten Vlaanderen in binnen- en buitenland op de kaart als gastronomische topbestemming.

Met de nieuwe selectie Jong Keukengeweldchefs wou Toerisme Vlaanderen de hele wereld letterlijk en figuurlijk laten proeven van onze bestemming. Om nog meer jongeren te bereiken sloegen Toerisme Vlaanderen en Studio Brussel de handen in elkaar, wat ik ook absoluut toejuich. Vanaf 21 september startte een heuse themaweek met als apotheose een diner in een speciaal pop-uprestaurant. Twintig gelukkige luisteraars werden die avond bediend door Linde Merckpoel en vergast op de culinaire hoogstandjes van vier Jong Keukengeweldchefs.

Slechts één collega in deze commissie is nog welkom op het evenement: enkel mevrouw Soens is jong genoeg.

Voor het eerst wordt er ook van 1 tot 31 maart een editie Jong Keukengeweld georganiseerd. Minister, hoeveel jongeren hebben er precies deelgenomen? Hoeveel jongeren namen er deel aan de voorbije edities?

Hoeveel jongeren/toeristen uit het buitenland namen deel aan deze editie? Hoeveel buitenlands jongeren namen er deel aan de voorbije edities? Graag een vergelijking per editie.

Welk budget werd er ingeschreven voor deze editie? Welk budget werd er ingeschreven voor de vorige edities? Wat was de kostprijs van de Studio Brusselactie? Worden er speciale acties gepland voor de editie in maart? Zo ja, welke?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Dit lijkt me perfect voor een schriftelijke vraag, eerder dan een vraag om uitleg, gelet op de vele vragen om cijfermateriaal.

De vorige edities van Jong Keukengeweld liepen in het verleden telkens van 1 oktober tot en met 15 november. In 2015 hebben we beslist om de jongerenactie te spreiden over twee periodes van een maand. Eén deel is intussen al achter de rug en vond plaats in oktober. De tweede golf start in maart 2016.

Voor de jongerenactie Jong Keukengeweld van 1 tot en met 31 maart plant Toerisme Vlaanderen een zogenaamde ‘soft launch’ of zachte lancering. Er wordt voor geopteerd om het tweede gedeelte van deze campagne via sociale media terug onder de aandacht te brengen. Met dit kanaal bereikt Toerisme Vlaanderen de doelgroep van 18- tot 30-jarigen vlot. Zij kunnen sinds medio februari opnieuw online reserveren.

De campagne Jong Keukengeweld, waar de jongerenactie deel van uitmaakt, is enkel gericht op Vlaanderen, niet op de buitenlandse markt. De budgetten voor 2014 en 2015 zijn echter voor zowel de actie op de binnenlandse markt met Jong Keukengeweld, als op de buitenlandse markt met Flemish Kitchen Rebels. Die laatste is vooral een imagoversterkende campagne met de bedoeling om Vlaanderen in het buitenland bekend te maken als een land waar het niet enkel genieten is aan elke tafel en toog, maar waar ook wordt geëxperimenteerd. Daarbij hebben we veel jonge talenten die heel experimenteel te werk gaan in de keuken en met drank.

Het is niet mogelijk om een uitsplitsing te maken naar Jong Keukengeweld en Flemish Kitchen Rebels vanwege de nauwe verwevenheid en bepaalde gezamenlijke overheidsaanbestedingen die we samen in de markt hebben gezet voor de twee campagnes. De budgetten voor 2011 tot en met 2013 waren daarentegen enkel van toepassing op de binnenlandse markt, dus enkel Jong Keukengeweld, geen Flemish Kitchen Rebels, waardoor ze heel wat lager uitvielen.

De boekingscijfers voor 2015 en 2014 zijn afkomstig van het online boekingssysteem op basis van een rondvraag bij de chefs. De cijfers voor 2011, 2012 en 2013 zijn afkomstig van de vzw Tafelen in Vlaanderen. Ik geef dit even mee omdat dat enige vertekening zou kunnen opleveren. 

Aan de eerste golf van onze nieuwe campagne in oktober 2015 namen meer dan 10.000 jongeren deel. Dat is een absoluut record. In een maand namen meer jongeren deel dan tijdens de vorige edities die anderhalve maand duurden. Met de eerste golf van een maand hebben we het succes van de vorige campagnes die anderhalve maand duurden, doorbroken.

Het aantal van 58 restaurants is een kleine beetje minder dan de 60 in 2014. De bekendheid is gegroeid en de campagne die we hebben gevoerd in samenwerking met mediapartner Studio Brussel, die een prijskaartje had van 15.000 euro, is mee verantwoordelijk voor dat succes. We zijn erin geslaagd om de doelgroep rechtstreeks aan te spreken, en we hebben daarvan de resultaten gezien. In het budget 2015-2016 zit naast het budget voor mediapartner Studio Brussel, ook het ontwerp en de druk van het magazine, de investering in de sociale mediacampagne en het internationale luik Flemish Kitchen Rebels. Samen komt dat op 126.000 euro. In 2014 zaten we aan 139.000 euro. Per bereikte deelnemer was dat toch veel duurder. In 2013 namen er 46 restaurants deel en hadden we 7500 boekingen voor een kostprijs van 53.000 euro. In 2012 namen er 39 restaurants deel en waren er 7000 boekingen voor 51.000 euro. In 2011 namen 49 restaurants deel en hadden we 8000 boekingen voor een kostprijs van 70.000 euro.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Dit project verdient zeker navolging. Je bereikt er een bepaalde niche mee, waar dat vroeger niet zo evident was. Dit is een heel mooi initiatief, minister. Bedankt voor de informatie. Ik heb hier niets meer aan toe te voegen.

De voorzitter

Wat meteen aangeeft dat dit misschien best een schriftelijke vraag was geweest. (Opmerkingen)

De heer Van Esbroeck heeft het woord. Hiermee geeft u aan dat het geen schriftelijke vraag moest zijn. (Gelach)

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Misschien was dit inderdaad beter een schriftelijke vraag geweest, maar die beoordeling ligt niet bij collega Vandenberghe, maar bij de voorzitter.

Toch is het goed dat dit onder de aandacht komt. Het is opgestart in de vorige legislatuur door toenmalig minister Geert Bourgeois. Het is heel belangrijk en goed dat u, minister, hiermee voortgaat. Er zit zeker veel potentieel in dit Jong Keukengeweld. Het is ook heel belangrijk voor de horeca dat we op dit elan voortgaan.

Ik heb nog een bijkomende vraag, waarmee dit dan toch een terechte mondelinge vraag om uitleg wordt. Dit past allemaal in het Flanders Food Faculty-programma. Minister, zijn er al vooruitzichten voor de toekomst? Hebt u intenties waar we nu al een eerste glimp van kunnen opvangen? Wat zit er in de pijplijn?

De voorzitter

Hiermee wordt overvloedig bewezen dat dit geen schriftelijke vraag moest zijn.

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Aan de hand van de gestelde vragen kun je zeggen dat dit een schriftelijke vraag is. Maar aan de hand van uw informatie, minister, is het misschien toch de moeite om het mondeling te doen. Door uw antwoord hebben we bijkomende informatie gekregen, in plaats van enkel cijfers en getallen. De Flemish Kitchen Rebels is een mooi initiatief dat we met ons allen kunnen toejuichen.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Als het uw ambitie is om alle schriftelijke vragen in de commissie bij te wonen, dan moet u enige tijd vrijmaken in uw agenda, want ik zit aan 2500 schriftelijke vragen tot vandaag. Die gaan vooral over mobiliteit en openbare werken, dierenwelzijn en de Vlaamse Rand. 

Inzake de Flanders Food Faculty hadden we een startmeeting met diverse spelers. We hebben doelstellingen vooropgesteld – misschien zou dat ons nu te ver leiden en kan dit aanleiding zijn voor een volgende vraag –, we hebben werkgroepen opgericht en individuen geresponsabiliseerd. We hebben iemand administratief toegewezen als een soort secretariaat, en ook een van de leden van een werkgroep. Peter Goossens zat daarin als vertegenwoordiger van de chefs, maar ook Horeca Vlaanderen, Flanders Investment & Trade (FIT) en verschillende andere spelers. Ze hebben elk een bepaald thema opgepakt als voorzitter of covoorzitter van een werkgroep. Nu is de concrete vraag om met specifieke acties terug te komen naar de werkgroep. Daarover zal ik later terugkoppelen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.