U bent hier

Video

Verslag

44 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn)
699 (2015-2016) nr. 1

Agenda

44 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn)
Verslaggever
Gedachtewisseling over het beheersen van wateroverlast in het kader van een integraal waterbeleid

De leden van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen

16:00 uur

Vraag om uitleg over de resultaten van de Bosbarometer van BOS+
Vraag om uitleg over de resultaten van de laatste biomonitoring door het Steunpunt Milieu en Gezondheid
Vraag om uitleg over de verantwoordelijkheden van de melders van een bouwmisdrijf
Vraag om uitleg over dwangsommen bij het overschrijden van de beslissingstermijnen voor bouwaanvragen
van Bart Van Malderen aan minister Joke Schauvliege
983 (2015-2016)
Vraag om uitleg over het zwerfkattenbeleid
Vraag om uitleg over de vergunningsvoorwaarden voor de uitbreidingsplannen van de firma Essers in Genk
Vraag om uitleg over gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.