U bent hier

In de kijker

Eenvormig snelheidsbeleid op Vlaamse wegen: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. De Vlaamse Regering verlaagde, zoals gevraagd in een conceptnota van de CD&V-fractie, de standaardsnelheid op Vlaamse wegen tot 70 km per uur. De aandacht van de commissie gaat nu naar de praktische uitvoering van die maatregel. Daartoe worden wegenexperten gehoord.

Video

Agenda

van Dirk de Kort, Lode Ceyssens, Karin Brouwers, Martine Fournier, Caroline Bastiaens en An Christiaens
407 (2014-2015) nr. 1
Hoorzitting over de conceptnota en over de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met: - Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer - Wouter Van den Berghe, directeur kenniscentrum, Marc Broeckaert, senior projectmanager, en Stef Willems, woordvoerder, van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - Erwin Debruyne, stafmedewerker mobiliteit en wegbeheer, van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.