U bent hier

In de kijker

Mestrapport 2015: gedachtewisseling met de minister

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelt een jaarlijks rapport op over de mestproblematiek in Vlaanderen. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het Mestrapport 2015 met minister Joke Schauvliege.

Verslag

van Bart Van Malderen aan minister Joke Schauvliege
881 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
892 (2015-2016)
van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege
991 (2015-2016)
39 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Paul Van der Sluys (afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid van de VLM), Els Lesage (medewerkster VLM) en Kevin Grauwels (beleidsmedewerker dienst Mestbeleid van de Vlaamse Landmaatschappij)
688 (2015-2016) nr. 1

Agenda

22 (2014-2015)
Verslaggevers
Hoorzitting met Herman Nachtergaele, eerste verzoeker

De leden van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, en van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen

15:00 uur

39 (2015-2016)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Paul Van der Sluys (afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid van de VLM), Els Lesage (medewerkster VLM) en Kevin Grauwels (beleidsmedewerker dienst Mestbeleid van de Vlaamse Landmaatschappij)
Verslaggever

16:00 uur

van Bart Van Malderen aan minister Joke Schauvliege
881 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
892 (2015-2016)
van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege
991 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.