U bent hier

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Mijn vraag gaat over de landenkeuzetool van Flanders Investment & Trade (FIT). Deze tool moet Vlaamse bedrijven aan de hand van objectieve parameters zicht geven op de meest geschikte exportmarkten, bedrijf per bedrijf, om die markten te gaan bespelen. Dat lijkt me een zeer interessante tool. Zo heb ik toch begrepen. Als ik het fout heb begrepen, zal ik wel gecorrigeerd worden.

Ik vraag me af of deze tool naast de louter economische ook ethische parameters kan hebben. Het is voor een individueel bedrijf niet gemakkelijk om al die analyses zelf te maken. In die zin is het heel goed dat FIT dat doet. Kan er ook informatie worden gegeven die het economische overstijgt? Ik denk aan de mensenrechten en arbeidsvoorwaarden. Ik denk aan de aandacht voor milieuaspecten. Welke bedrijven hebben een kwalijke reputatie? Welke locaties worden beter niet gebruikt, bijvoorbeeld in bezette gebieden zoals Israël en Palestina? Mijn vragen gaan allemaal in die richting.

Rond welke parameters zal de tool worden opgebouwd? Welke informatie is er beschikbaar? Kan of zal er een ethische dimensie meespelen?

Zal het mogelijk zijn voor bedrijven zelf om de informatie van FIT aan te vullen op basis van eigen ervaring en kennis?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Flanders Investment & Trade plant inderdaad een landenkeuzetool als onderdeel van het ruimere exportplan. Er is reeds een eerste maquette gemaakt voor de aanpak op de website. De bouw is ten vroegste voor het najaar van 2016.

Bij het opmaken van de maquette wordt gekeken naar buitenlandse voorbeelden. Een goed voorbeeld is de landenkeuzetool die Zwitserland heeft ontwikkeld. Elk Vlaams bedrijf zal zelf kunnen aangeven welke parameters en criteria voor zijn dienst of product belangrijk zijn. Die criteria zijn nog niet definitief. De achterliggende gegevens zullen objectief zijn en komen onder meer van de Wereldbank en de VN.

Dergelijke macro-economische gegevens geven aan een bedrijf een eerste ruwe benadering. Het belangrijkste blijft het persoonlijke contact, én met FIT én met onze vertegenwoordiger, die aanvullende informatie en bijkomende duiding kan geven van op het terrein die niet direct uit de cijfers kunnen worden gehaald.

Er wordt gedacht aan twee soorten criteria. De belangrijkste economische criteria die waarschijnlijk gebruikt zullen worden, zijn: afstand tot Vlaanderen, bevolkingsdichtheid, bevolkingsgroei, inwonersaantal, bevolking onder de 14, bevolking tussen 15 en 64, bevolking boven de 65, ‘ease of doing business’, bruto binnenlands product per capita, niveau van inflatie, niveau van werkloosheidsgraad, niveau van industrialisatie en andere. Daarnaast zullen maatschappelijke criteria aan bod komen: de corruptie-index, index van democratie, index van politiek risico, de Environmental Performance Index of EPI-ranking, waar aandacht is voor duurzaamheid en energiezuinigheid.

Ik wil benadrukken dat er op de webstek van FIT momenteel al een MVO-risicochecker (maatschappelijk verantwoord ondernemen) beschikbaar is. Die geeft inzicht in mogelijke risico’s in landen waarnaar je exporteert, waar je zelf produceert. Met dit instrument kunnen bedrijven een MVO-risicoanalyse maken en krijgen ze concrete tips om de risico’s te beperken.

Ja, de bedrijven zullen suggesties kunnen doen en aanvullingen maken. FIT vraagt trouwens voor alle aangeboden diensten feedback. Niet alle bedrijven doen dat, het staat hen vrij om dat te doen. Die informatie wordt gebruikt om de eigen diensten binnen FIT, zoals de informatieverstrekking, te verbeteren. Maar nog eens: dat is geen vervanging van het persoonlijke contact.

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Dat is een positief antwoord, minister-president. We zullen zien wat er allemaal op de website staat als de tool gelanceerd wordt.

Als ik u goed begrepen heb, spreekt u wel over corruptie en democratie, maar niet over mensenrechten en arbeidsvoorwaarden.

Minister-president Geert Bourgeois

Dat zit al in de MVO-checker. (Opmerkingen van Wouter Vanbesien)

Ik heb hier een voorbeeld bij van Mali. Er komen verschillende criteria aan bod: arbeidsrechten, mensenrechten, ethiek, milieu en omgeving, eerlijk zakendoen. Dat valt allemaal onder de MVO.

Democratie is een brede noemer. Arbeidsrechten en dergelijke moeten daar uiteraard ook deel van uitmaken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.