U bent hier

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) krijgt de bezoeker een handig overzicht van de natuurgebieden in Vlaanderen. Naast algemene gebiedsinformatie kunnen bezoekers er ook hun mening over verschillende natuurgebieden geven. Net zoals bij commerciële websites zoals bijvoorbeeld TripAdvisor kunnen bezoekers de natuurgebieden een rating meegeven en dit in verschillende categorieën: kindvriendelijkheid, infrastructuur, sporten, uitzonderlijke natuur en wandelen. Bezoekers kunnen er ook tips en feedback geven of foto’s uploaden om zo een impressie te geven van het desbetreffende gebied.

Ik vind dit een positief initiatief dat de betrokkenheid van de burgers kan verhogen en een stimulerend effect kan hebben voor zowel potentiële bezoekers als voor de natuurgebieden zelf. Ik denk dat ik er niemand van moet overtuigen dat dit de natuur dichter bij de mensen brengt en dat men met een dergelijke rating de natuurbeleving verhoogt.

Minister, in welke mate zullen de beoordelingen van de bezoekers gebruikt worden om het beleid voor de volgende jaren vast te leggen? Welke waarde hebben ze in dezen – als ze voor u al een waarde zouden hebben?

Welke gevolgen zijn er voor gebieden die een betere score krijgen van de bezoekers? Zijn er gevolgen voor gebieden die minder goed scoren of die slechte scores krijgen? Zal de rating in de toekomst meespelen in het toekennen van overheidsinvesteringen aan die gebieden?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Het is inderdaad een soort TripAdvisor voor de Vlaamse natuurgebieden die op de website van ANB staat. Men kan daar een soort waardering uitspreken. Dat heeft geen effect op het beleid. Het gaat onder meer over kindvriendelijkheid, de speelzone, plaats om te picknicken, interessant voor mountainbikers, afgesloten zones enzovoort.

Suggesties over kapotte infrastructuur of zaken die niet goed lopen, worden wel opgepikt en doorgegeven aan de diensten die dat dan in orde maken. Het is een soort bezoekerstevredenheid waar de diensten uit leren. We vinden het belangrijk om te weten wat bezoekers vinden van onze natuurgebieden. Het ANB volgt dat op, maar het heeft geen invloed op het beleid.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Ik vind het logisch, minister. Dit is een particulier initiatief, het is zoals men een camping een beoordeling of een aantal sterren kan geven in binnen- of buitenland. Ik ben blij dat dit geen invloed heeft op de geplande investeringen. Ik hoop dat men het instrument nuttig gaat gebruiken. Tips kunnen nuttig zijn, als bezoekers bijvoorbeeld een sluikstort melden of een defecte omheining. Het ANB kan hiermee nog beter omgaan met de natuurgebieden en de zorg ervoor zodat de beleving voor de bezoekers nog beter kan zijn. Misschien kan de aantrekkingskracht nog groter worden om naar bepaalde natuurgebieden af te zakken met de kinderen of het gezin om daar een leuke tijd door te brengen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.