U bent hier

In de kijker

Beslissing Vlaamse Regering Uplace - Uitstootproblematiek: ook bij Opel?

Vorige vrijdag keurde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden’ goed, in het bijzonder cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen, waar Uplace zal worden ingeplant. De Raad van State had voordien een negatief advies over de openbaarvervoersvoorwaarden en de inwerkingtreding van het GRUP gegeven. De regering kwam hieraan tegemoet door extra mobiliteitsgaranties in te bouwen. Het maatschappelijk protest tegen Uplace blijft echter bestaan. Waarom keurde de Vlaamse Regering het GRUP toch goed? Is minister Joke Schauvliege van oordeel dat het GRUP juridisch solide is?

Na Dieselgate bij Volkswagen berichtten de media dat ook autoconstructeur Opel via software de uitstoot van zijn auto’s zou hebben gemanipuleerd. Kloppen deze aantijgingen? Plegen nog andere constructeurs dergelijke fraude? Wat zal minister Joke Schauvliege ondernemen? Wil zij, net zoals bij Volkswagen, een raadsman aanstellen? Wat is de impact op de volksgezondheid?

Verslag

van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
691 (2015-2016)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
800 (2015-2016)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
836 (2015-2016)

Agenda

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
660 (2015-2016)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
691 (2015-2016)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
691 (2015-2016)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
800 (2015-2016)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
836 (2015-2016)
van Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege
837 (2015-2016)
van Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege
838 (2015-2016)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
867 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.