U bent hier

In de kijker

Rekeningenboek 2014 en Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Jaarlijks geeft het Rekenhof in zijn Rekeningenboek per beleidsdomein aan hoe de begroting van het Vlaams Parlement is uitgevoerd. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de uitvoering van de begroting 2014 in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2014-2015 onder andere wat de impact is van mobiliteit in Vlaanderen op kinderen en jongeren. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

Video

Agenda

van het Rekenhof
36 (2015-2016) nr. 1
Gedachtewisseling
van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2015-2016) nr. 1
Gedachtewisseling met Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.