U bent hier

Verslag

608 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Freya Van den Bossche aan minister Philippe Muyters
644 (2015-2016)
Vraag om uitleg over ModuKid
Vraag om uitleg over het project ModuKid van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
Vraag om uitleg over het artistiek onderzoek en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
van Jan Hofkens aan minister Philippe Muyters
891 (2015-2016)
Vraag om uitleg over internationale arbeidsmobiliteit
Vraag om uitleg over de toekomst van vzw Atelier Groot Eiland in Brussel
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 10 en 17 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
van de Vlaamse Regering
607 (2015-2016) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid
Voorstel van resolutie betreffende de bijsturing van het beleid in verband met doelgroepkortingen voor werklozen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.