U bent hier

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Voorzitter, minister-president, geachte leden, van 10 tot 15 januari bracht een ambtelijke vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid een werkbezoek aan Taiwan. Het bezoek aan Taipei kwam er op uitnodiging van de Taiwanese vertegenwoordiging en had onder meer als doelstelling concrete samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken op het vlak van innovatie en wetenschap, hernieuwbare energie en de bescherming van het leefmilieu. Sinds de crisisjaren 2009 en 2010 steeg de Vlaamse export naar Taiwan jaarlijks met zo’n 25 procent. Ook de import nam de jongste jaren sterk toe. Het valt ook te verwachten dat die evoluties zich zullen doorzetten. Alle omgevingsfactoren zijn daarvoor in elk geval aanwezig.

Taiwan is een van de meest innoverende en hoogtechnologische landen ter wereld. In diverse sectoren maakt het land de omslag van een productie-economie naar een kenniseconomie, met een grote nood aan automatiseringsdiensten en -software. De sterk groeiende biotechnologie- en cleantechsectoren in het bijzonder kunnen op een grote belangstelling rekenen van zowel de overheid als de privésector. De grote vraag naar producten, diensten en technologieën biedt heel wat mogelijkheden voor Vlaamse investeerders en onderzoeksbedrijven. Bovendien vormt Taiwan een uitstekende uitvalsbasis voor activiteiten op het Chinese vasteland.

Taiwan is een van de 25 focuslanden van Flanders Investment & Trade (FIT). Vandaag is het agentschap al aanwezig in Taipei met een handelssecretaris, en binnenkort zullen ook de sociale media worden ingezet als bijkomend extern communicatiemiddel. Eind april 2016 organiseert FIT een zakenreis naar Taiwan. Men doet daarbij ook Zuid-Korea aan. FIT ziet bijzondere kansen voor de Vlaamse ICT-bedrijven en in de groene technologie.

Minister-president, kunt u het programma van dat werkbezoek van de ambtelijke delegatie aan Taiwan toelichten? Wat zijn de algemene bevindingen inzake de huidige ontwikkelingen in Taiwan op economisch vlak? Welke concrete mogelijkheden ziet u qua samenwerking, in het bijzonder dan op vlak van ICT, biotech en groene technologie? Hoe wordt dit werkbezoek opgevolgd en kunt u al toelichting geven bij het programma van het volgende bezoek van FIT, in april?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, het ging hier inderdaad over een ambtelijke delegatie, met vertegenwoordigers van het Departement internationaal Vlaanderen (DiV), het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Een aantal ontmoetingen ter plaatse werden ook bijgewoond door de lokale vertegenwoordiger van FIT.

Het doel van de zending was breed. Het was de bedoeling een beeld te krijgen van de evolutie in de verhoudingen tussen Taiwan en China, in de diplomatieke status, maar ook om concrete samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken op het vlak van innovatie, wetenschap, hernieuwbare energie en de bescherming van het leefmilieu. De Taiwanese vertegenwoordiging wenste met dit bezoek de Vlaamse delegatieleden een uitgebreid overzicht te bieden van de huidige ontwikkelingen in Taiwan, met als doel de toekomstige samenwerking te versterken. Er zijn een reeks instellingen, organisaties en bedrijven bezocht. Als u het me toestaat, zal ik dat allemaal niet aflezen, maar zal ik het bezorgen aan de secretaris, zodat dit kan worden toegevoegd aan het verslag (zie bijlage).

De voortdurende groeivertraging van de Chinese economie heeft een wereldwijde impact, ook voor ons, dat weten we, maar wordt a fortiori gevoeld in Taiwan door de bijzonder intense economische relaties tussen China en Taiwan. De Taiwanese overheid probeert dan ook in te zetten op een geografische diversifiëring van de economie, wat voor Vlaanderen opportuniteiten kan bieden. Er werden in ieder geval samenwerkingsmogelijkheden tussen VITO en het Industrial Technology Research Institute besproken tijdens deze missie. De administratie bekijkt verder hoe de samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling kan verlopen.

De groepszakenreis naar Taipei en Seoel die FIT organiseert, met focus op hightech en ICT, heeft plaats van 24 april tot 29 april. Dat gebeurt ook in samenwerking met de collega’s van Brussels Invest & Export. Van 24 tot 27 april zullen de deelnemende Vlaamse bedrijven in Taipei verblijven. Ons kantoor in Taipei verzorgt voor ieder deelnemend bedrijf een individueel, op maat gemaakt b2b-programma. De focus ligt dus op b2b-ontmoetingen tussen Vlaamse bedrijven en Taiwanese bedrijven. In tweede instantie wordt het programma aangevuld met gezamenlijke sectorgerelateerde bedrijfsbezoeken of seminaries, en ook met een afsluitend netwerkevent met zowel de deelnemers aan de missie als Taiwanese contacten die dan worden uitgenodigd door onze vertegenwoordiging aldaar. Op 27 april gaat de delegatie dan naar Seoel, waar er een programma volgt met ongeveer hetzelfde stramien.

Er is gekozen voor een groepszakenreis met focus op hightech en ICT omdat we op dat vlak opportuniteiten zien voor onze Vlaamse bedrijven in een aantal niches: het beheer van ‘big data’, veiligheidssoftware voor cloudcomputing, the internet of things met geavanceerde collectiviteit van apparaten, systemen en diensten, groene IT, managementapplicatiesoftware, ingebedde software voor breedband, mobiele toestellen, spelletjes, digitale inhoud voor spelletjes, animatie, elektronische handel, elektronische leerprojecten en open gegevens of open bronnen.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Minister-president, ik dank u voor het antwoord. Het lijkt me belangrijk dat Vlaanderen een goed handelscontact houdt met Taipei, en dat ziet er ook zo naar uit. Ik denk dat er veel gelijkenissen zijn met onze economie. We willen daarop inzetten. Dat staat ook in beleidsnota’s van uw regering. Dan gaat het over innovatie, ICT, het hoogtechnologische. Met de kennis die er is in Vlaanderen en Taiwan kunnen we een zeer goede samenwerking hebben en houden. Ik ben ook van plan om met de collega’s van deze commissie een ondersteunend voorstel van resolutie te maken, om die relaties tussen Taiwan en Vlaanderen ook zeker en vast mee vanuit het parlement te ondersteunen, zodat er een zeer goede handelsrelatie kan blijven.

Over dat voorstel van resolutie zal eerstdaags overlegd worden. Ik zal ze dan vervolgens indienen in de commissie, wanneer het past. Ik dank u voor uw antwoord.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.