U bent hier

In de kijker

Aanpassing Logiesdecreet

Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om het huidige Logiesdecreet aan te passen. Uit de praktijk blijkt immers dat de reglementering van het huidige decreet de logiesverstrekkers onvoldoende toelaat om mee te evolueren met nieuwe tendensen en aanbodvormen. Dit voorstel van decreet beoogt een vermindering van de procedures en de administratieve lasten. Het werd eerder al in de commissie behandeld. De leden van de commissie bespreken en stemmen over een aantal amendementen die na de indiening van het verslag werden voorgesteld.

Verslag

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
499 (2015-2016) nr. 3
Toelichting bij het voorstel van decreet houdende het toeristische logies (pdf)
499 (2015-2016) nr. 6

Agenda

van Johan Verstreken aan minister Ben Weyts
632 (2015-2016)
van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Sabine de Bethune en Steve Vandenberghe
Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.