U bent hier

In de kijker

Aanpassing Logiesdecreet

Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om het huidige Logiesdecreet aan te passen. Uit de praktijk blijkt immers dat de reglementering van het huidige decreet de logiesverstrekkers onvoldoende toelaat om mee te evolueren met nieuwe tendensen en aanbodvormen. Dit voorstel van decreet beoogt een vermindering van de procedures en de administratieve lasten. Het werd eerder al in de commissie behandeld. De leden van de commissie bespreken en stemmen over een aantal amendementen die na de indiening van het verslag werden voorgesteld.

Verslag

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
499 (2015-2016) nr. 3
Toelichting bij het voorstel van decreet houdende het toeristische logies (pdf)
499 (2015-2016) nr. 6

Agenda

van Johan Verstreken aan minister Ben Weyts
632 (2015-2016)
van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.