U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

De commissieleden ronden de bespreking af van de begroting 2016, van de aan de commissie toegewezen bepalingen van het zogenaamde programmadecreet (met name inzake de vergroening van de verkeersbelasting), van de beleidsbrief Financiën en Begroting 2015-2016 van minister Annemie Turtelboom, en van het decreet houdende diverse financiële bepalingen. Ze stemmen ook over de verschillende ontwerpen van decreet.

Video

Agenda

van de Vlaamse Regering
21 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Toelichting door het Rekenhof
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 10. Financiën en begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 89) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 143) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151) - Advies van de Mobiliteitsraad (p. 167) - Advies van de Vlaamse Woonraad (p. 179) Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking van en stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
van Annemie Turtelboom
531 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
541 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.