U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

De commissieleden ronden de bespreking af van de begroting 2016, van de aan de commissie toegewezen bepalingen van het zogenaamde programmadecreet (met name inzake de vergroening van de verkeersbelasting), van de beleidsbrief Financiën en Begroting 2015-2016 van minister Annemie Turtelboom, en van het decreet houdende diverse financiële bepalingen. Ze stemmen ook over de verschillende ontwerpen van decreet.

Video

Verslag

12 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
21 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Toelichting door het Rekenhof
van de Vlaamse Regering
14 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Joris Vandenbroucke, Bert Maertens, Ingrid Pira, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Bart Dochy, Björn Anseeuw, Michèle Hostekint, Miranda Van Eetvelde, Yasmine Kherbache, Tine Soens, Jos De Meyer, Marc Hendrickx, Güler Turan, Sabine Vermeulen, Johan Danen, Willy Segers, Yamila Idrissi, Caroline Bastiaens, Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Ludo Van Campenhout, Martine Fournier, Cathy Coudyser, Steve Vandenberghe, Tine van der Vloet, Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Bart Van Malderen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Kennisneming van de verslagen van de vakcommissies Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Bert Maertens, Ingrid Pira, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Bart Dochy, Jan Bertels, Lieve Maes, Jos De Meyer, Tine Soens, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Ludo Van Campenhout, Miranda Van Eetvelde, Yasmine Kherbache, Joris Vandenbroucke, Martine Fournier, Rob Beenders en Willem-Frederik Schiltz
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 10. Financiën en begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 89) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 143) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151) - Advies van de Mobiliteitsraad (p. 167) - Advies van de Vlaamse Woonraad (p. 179) Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking van en stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
van Annemie Turtelboom
531 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
541 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Paul Van Miert en Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.