U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Deze week zetten de commissieleden de bespreking voort van de begroting 2016 wat de bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken betreft, en van de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2015-2016 van minister Ben Weyts. Ze stemmen ook indicatief over de begroting.

Video

Agenda

van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 101) - Advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p. 167) Voortzetting van de bespreking en stemming
van Ben Weyts
518 (2015-2016) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.